Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm Tiếng Anh chuyên đề Động từ khuyết thiếu Had better & Had better not

English Grammar - Modal Verbs: Had better & Had better not

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Động từ khuyết thiếu Had better & Had better not trong Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp bạn đọc ôn tập lại kiến thức đã học về cách dùng, cấu trúc Had better và Had better not.

Một số bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Choose the correct answer for each following sentence.
 • 1. You ________ take an umbrella. It's going to rain.
 • 2. Nobody likes you so you ___________ come to our party.
 • 3. You _________ drink more beer. You'll be sick.
 • 4. Susy is weak and looks pale. She ____________ consult a doctor.
 • 5. You are drunk and it makes me nervous. You _________ leave.
 • 6. It is a very important secret. You ______ tell anybody.
 • 7. I _______________ miss the last train to London.
 • 8. I'm not allowed to come back home late. I _________ go now.
 • 9. Emma doesn't like when someone smokes in her room. You _____________ smoke over there.
 • 10. I have a high fever and a splitting headache. I ___________ go and see a doctor.
 • 11. You _________ give up smoking. It’s bad for you.
 • 12. Tell James he ____________ work so hard. He is overdoing it.
 • 13. You _________ get some sleep. You look tired out.
 • 14. You _________ say that to Chris. He’ll be angry with you.
 • 15. You ________ try to lift that by yourself. It’s very heavy.
 • 16. You ____________ eat a lot of sweets.
 • 17. You ________ go to the dentist’s regularly.
 • 18. You _________ eat between meals if you want to lose weight.
 • 19. You _______ clean your teeth at least twice a day.
 • 20. You _________ drive carefully on a busy road.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

  Tiếng Anh cho người lớn

  Xem thêm