Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 10

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Nature in Danger được sưu tầm và đăng tải dưới đây, hệ thống lại toàn bộ ngữ pháp trọng điểm của bài rất hữu ích cho các bạn học sinh ghi nhớ, chuẩn bị bài cũng như ôn tập cho học kì 2 đạt kết quả cao.

1. Nhận biết cụm phụ âm /sl/

Âm /sl/ về chính tả thường được viết là "sl", ví dụ: slave, sleep, slim,…

2. Nhận biết cụm phụ âm /sm/

Âm /sm/ về chính tả thường được viết là "sm", ví dụ: small, smart, smell, smoke,…

3. Nhận biết cụm phụ âm /sn/

Âm /sn/ về chính tả thường được viết là "sn", ví dụ: snack, snooze, snowy,…

4. Nhận biết cụm phụ âm /sw/

Âm /sw/ về chính tả thường được viết là "sw", ví dụ: swim, swing, switch,…

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Bài 10: Nature in Danger

(*) Đại từ quan hệ với giới từ (Relative pronouns with prepositions):

Chỉ có hai đại từ quan hệ là whomwhich thường có giới từ đi kèm và giới từ có thể đứng trước các đại từ quan hệ hoặc cuối mệnh đề quan hệ.

Ví dụ 1:

The man about whom you are talking is my brother.

The man (whom) you are talking about is my brother.

Ví dụ 2:

The picture at which you are looking is very expensive.

The picture (which) you are looking at is very expensive.

Chú ý:

- Khi giới từ đứng cuối mệnh đề quan hệ thì ta có thể bỏ đại từ quan hệ và có thể dùng that thay cho whomwhich trong mệnh đề quan hệ xác định;

- Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì ta có không thể bỏ đại từ quan hệ và có không thể dùng that thay cho whomwhich.

Mời các bạn tiếp tục với bài 11 tiếng Anh lớp 11 để chuẩn bị bài tốt nhất cũng như ôn tập và củng cố kiến thức cho kì thi học kì 2 diễn ra đạt kết quả cao. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy có đáp án - Số 1

Bài tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Sources of Energy có đáp án - Số 2

Đánh giá bài viết
1 5.376
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm