Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ngữ pháp Unit 9 lớp 11 The post office

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The post office

Lý thuyết cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 9 chi tiết dưới đây nằm trong bộ đề Ngữ pháp tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Ngữ pháp tiếng Anh Unit 9 lớp 11 giúp các em tổng hợp lý thuyết Unit 9 hiệu quả.

Ngữ pháp Unit 9 lớp 11 The post office

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Mệnh đề quan hệ gồm 2 loại: defining relative clauses (mệnh đề quan hệ xác định) và non-defining relative clauses (mệnh đề quan hệ không xác định).

Hai loại mệnh đề này (trong phạm vi bài học) bắt đầu bằng WHO, WHOM, WHICH, và WHOSE và được đặt ngay sau danh từ nó phụ nghĩa.

1) DEFINING RELATIVE CLAUSES

Mệnh đề quan hệ xác định không thể bỏ đi vì nếu không có nó, câu sẽ không rõ nghĩa.

Eg: The woman is my sister. She is standing over there.

---> The woman who is standing over there is my sister.

(Người phụ nữ đang đứng đằng kia là chị của tôi.)

.* CHÚ Ý:

(1) WHO, WHOM và WHICH có thể được thay bằng THAT

(2) WHOM có thể được thay bằng WHO

Tóm tắt

Danh từ

Chủ từ

Túc từ

Sở hữu

Người

who/ that

who(m)/ that

whose

Vật

which/ that

2) NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES

Mệnh đề này có thể được lược bỏ (khi đó câu vẫn còn rõ nghĩa) và thường được tách khỏi mệnh đề chính bằng dấu phẩy “,”. Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi:

- Trước danh từ quan hệ có: this/ that/ these/ those/ my/ her/ his/…

- Từ quan hệ là tên riêng hoặc danh từ riêng.

Eg: My father is a doctor. He is fifty years old.

---> My father, who is fifty years old, is a doctor.

CHÚ Ý: KHÔNG dùng THAT trong mệnh đề này.

Trên đây là Cấu trúc tiếng Anh 11 Unit 9 The post office đầy đủ nhất. Mời thầy cô tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 11 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 11, Bài tập Tiếng Anh lớp 11 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 11 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Lớp 11

    Xem thêm