Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from

Cùng là ‘hear’ – nghe, nhưng khi đi cùng các giới từ khác nhau chúng sẽ có ý nghĩa khác nhau. Hôm nay mình chỉ giới thiệu với các bạn 3 giới từ đi kèm hear thôi nhé. Đó là hear about, hear of và hear from. Cùng học cách phân biệt từ vựng tiếng Anh và làm một bài tập nho nhỏ để nhớ lâu hơn nhé.

Phân biệt cách sử dụng Hear of, Hear from và Hear about

1. Hear about là gì

Hear about /hɪr əˈbaʊt/: nghe về. Tức là bạn được thông báo, có được thông tin hoặc sự hiểu biết về điều gì đó.

Ví dụ:

+ Have you heard about Shelly? Marry told me she was sick last week.

(Bạn có nghe được gì về Shelly không? Marry nói với tớ cậu ấy bị ốm tuần trước).

2. Hear of là gì

Hear of /hɪr əv/: biết gì về sự tồn tại của ai/ cái gì…

Ví dụ:

+ Have you heard of the Atlantic civilization?

(Bạn có biết gì về nền văn minh Atlantic không?)

3. Hear from là gì

Hear from /hɪr frəm/: nghe từ…, tức là có được thông tin từ ai hay từ nguồn nào đó.

Ví dụ

+ I heard from Jane that Sue is now working for a big company.

(Tôi nghe từ Jane rằng Sue giờ đang làm việc cho một công ty lớn).

Bài tập

Bạn hãy điền cụm từ thích hợp vào ô trống.

1. Marry … Jimmy that she has passed the exam.

2. I’ve ever … that the alien came to the earth from long times ago.

3. We haven’t … anything … Linda for 2 weeks. Where is she now?

Đáp án

1. Heard from

2. Heard of

3. Heard…about

Phân biệt Hear about, Hear of và Hear from cũng không phải dễ nhưng nếu các bạn luyện tập thường xuyên hơn thì sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu và học tập của bạn rất là nhiều.

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện kỹ năng khác như: luyện viết Tiếng Anh, luyện nghe Tiếng Anh, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm