Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 7 mới

Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 7 mới cả năm

Phân phối chương trình tiếng Anh 7 chương trình mới cả năm dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 7 năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 7 giúp quý thầy cô lên giáo án bài giảng môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới hiệu quả. Sau đầy mời quý thầy cô tham khảo Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 7 thí điểm.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

(35 tuần) = 105 tiết)

HỌC KỲ I: (18 tuần x 3 ) = 54 tiết

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Tuần 1

1

Revision + Introduction + Study guidance

2

Unit 1. My hobbies – Getting started

3

Unit 1. My hobbies – A closer look 1

Tuần 2

4

Unit 1. My hobbies – A closer look 2

5

Unit 1. My hobbies – Communication

6

Unit 1. My hobbies – Skills 1

Tuần 3

7

Unit 1. My hobbies – Skills 2

8

Unit 1. My hobbies – Looking back and Project

9

Unit 2. Health – Getting started

Tuần 4

10

Unit 2. Health – A closer look 1

11

Unit 2. Health – A closer look 2

12

Unit 2. Health – Communication

Test 15’

Tuần 5

13

Unit 2. Health – Skills 1

14

Unit 2. Health – Skills 2

15

Unit 2. Health – Looking back and Project

Tuần 6

16

Unit 3. Community service – Getting started

17

Unit 3. Community service – A closer look 1

18

Unit 3. Community service – A closer look 2

Tuần 7

19

Unit 3. Community service – Communication

20

Unit 3. Community service – Skills 1

21

Unit 3. Community service – Skills 2

Tuần 8

22

Unit 3. Community service – Looking back and Project

23

Review 1(P1)

24

Review 1(P2)

Tuần 9

25

Revision

26

The first mid – term test

27

Unit 4. Music and Art – Getting started

Tuần 10

28

Unit 4. Music and Art – A closer look 1

29

Unit 4. Music and Art – A closer look 2

30

Unit 4. Music and Art – Communication

Tuần 11

31

Unit 4. Music and Art – Skills 1

32

Unit 4. Music and Art – Skills 2

33

Written test correction

Test 15’

Tuần 12

34

Unit 4. Music and Art – Looking back and Project

35

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Getting started

36

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – A closer look 1

Tuần 13

37

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – A closer look 2

38

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Communication

39

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Skills 1

Tuần 14

40

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Skills 2

41

Unit 5. Vietnamese Food and Drink – Looking back and

Project ( may study themselves, make video)

42

Unit 6. The first University in Viet Nam – Getting started

Tuần 15

43

Unit 6. The first University in Viet Nam – A closer look 1

44

Revision(Reading-Listening-Writing)

45

Revision(Speaking- may study themselves, make video)

Tuần16

46

Unit 6. The first University in Viet Nam – A closer look 2

47

Unit 6. The first University in Viet Nam – Communication

48

Unit 6. The first University in Viet Nam – Skills 1

Tuần 17

49

Unit 6. The first University in Viet Nam – Skills 2

50

Unit 6. The first University in Viet Nam – Looking back and Project

51

Review 2(P1)

Tuần 18

52

Review 2(P2)

53

The first end-term oral test

54

The first end-term written test (Reading-Listening-Writing)

Trên đây là Khung chương trình tiếng Anh lớp 7 thí điểm năm 2021 - 2022. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Dạy & Học tiếng Anh lớp 7 khác như:

Giáo án Tiếng Anh 7 cũ trọn bộ

Mẫu giáo án tiếng Anh lớp 7 mới theo công văn 5512

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 7

    Xem thêm