Phân phối chương trình tiếng Anh 8 năm 2022 - 2023

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ đáp án.

(35 tuần = 105 tiết)

I. Phân phối chương trình tiếng Anh 8 học kì 1

HỌC KỲ I: (18 tuần x 3 = 54 tiết)

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Tuần 1

1

Revision + Introduction + Study Guidance

2

Unit 1. Leisure activities – Getting started

3

Unit 1. Leisure activities – A closer look 1

Tuần 2

4

Unit 1. Leisure activities – A closer look 2

5

Unit 1. Leisure activities – Communication

6

Unit 1. Leisure activities – Skills 1

Tuần 3

7

Unit 1. Leisure activities – Skills 2

8

Unit 1. Leisure activities – Looking back and Project

9

Unit 2. Life in the countryside – Getting started

Tuần 4

10

Unit 2. Life in the countryside – A closer look 1

11

Unit 2. Life in the countryside – A closer look 2

12

Unit 2. Life in the countryside – Communication

Test 15’

Tuần 5

13

Unit 2. Life in the countryside – Skills 1

14

Unit 2. Life in the countryside – Skills 2

15

Unit 2. Life in the countryside – Looking back and Project

Tuần 6

16

Unit 3. Peoples of Viet Nam – Getting started

17

Unit 3. Peoples of Viet Nam – A closer look 1

18

Unit 3. Peoples of Viet Nam – A closer look 2

Tuần 7

19

Unit 3. Peoples of Viet Nam – Communication

20

Unit 3. Peoples of Viet Nam – Skills 1

21

Unit 3. Peoples of Viet Nam – Skills 2

Tuần 8

22

Unit 3. Peoples of Viet Nam – Looking back and Project

23

Review 1 (P1)

24

Review 1 (P2)

Tuần 9

25

Revision

26

The first mid – term test

27

Unit 4. Our customs and traditions – Getting started

Tuần 10

28

Unit 4. Our customs and traditions – A closer look 1

29

Unit 4. Our customs and traditions – A closer look 2

30

Unit 4. Our customs and traditions – Communication

Tuần 11

31

Unit 4. Our customs and traditions – Skills 1

32

Unit 4. Our customs and traditions – Skills 2

33

Written test correction

Test 15’

Tuần 12

34

Unit 4. Our customs and traditions – Looking back and Project

35

Unit 5. Festivals in Viet Nam – Getting started

36

Unit 5. Festivals in Viet Nam – A closer look 1

Tuần 13

37

Unit 5. Festivals in Viet Nam – A closer look 2

38

Unit 5. Festivals in Viet Nam – Communication

39

Unit 5. Festivals in Viet Nam – Skills 1

Tuần 14

40

Unit 5. Festivals in Viet Nam – Skills 2

41

Unit 5. Festivals in Viet Nam – Looking back and project (may study themselves, make video)

42

Unit 6. Folk tales – Getting started

Tuần 15

43

Unit 6. Folk tales – A closer look 1

44

Revision(Reading-Listening-Writing)

45

Revision(Speaking- may study themselves, make video)

Tuần16

46

Unit 6. Folk tales – A closer look 2

47

Unit 6. Folk tales – Communication

48

Unit 6. Folk tales – Skills 1

Tuần 17

49

Unit 6. Folk tales – Skills 2

50

Unit 6. Folk tales – Looking back and Project

51

Review 2 (P1)

Tuần 18

52

Review 2 (P2)

53

The first end-term oral test

54

The first end-term written test (Listening-Reading-Writing)

II. Phân phối chương trình tiếng Anh 8 học kì 2

Tuần

Tiết

Tên bài dạy

Ghi chú

Tuần 19

55

Unit 7. Pollution – Getting started

56

Unit 7. Pollution – A closer look 1

57

Unit 7. Pollution – A closer look 2

Tuần 20

58

Unit 7. Pollution – Communication

59

Unit 7. Pollution – Skills 1

60

Unit 7. Pollution – Skills 2

Tuần 21

61

Unit 7. Pollution – Looking back and Project

62

Unit 8. English speaking countries– Getting started

63

Unit 8. English speaking countries – A closer look 1

Tuần 22

64

Unit 8. English speaking countries – A closer look 2

65

Unit 8. English speaking countries – Communication

Test 15’

66

Unit 8. English speaking countries – Skills 1

Tuần 23

67

Unit 8. English speaking countries – Skills 2

68

Unit 8. English speaking countries – Looking back and
Project

69

Unit 9. Natural disasters – Getting started

Tuần 24

70

Unit 9. Natural disasters – A closer look 1

71

Unit 9. Natural disasters – A closer look 2

72

Unit 9. Natural disasters – Communication

Tuần 25

73

Unit 9. Natural disasters – Skills 1

74

Unit 9. Natural disasters – Skills 2

75

Unit 9. Natural disasters – Looking back and Project

Tuần 26

76

Revision

77

The second mid – term test

78

Review 3 (P1)

Tuần 27

79

Review 3 (P2)

80

Unit 10. Communication– Getting started

81

Unit 10. Communication – A closer look 1

Tuần 28

82

Unit 10. Communication – A closer look 2

83

Unit 10. Communication – Communication

84

Unit 10. Communication – Skills 1

Tuần 29

85

Unit 10. Communication – Skills 2

86

Written test correction

Test 15’

87

Unit 10. Communication – Looking back and Project

Tuần 30

88

Unit 11. Science and technology– Getting started

89

Unit 11. Science and technology – A closer look 1

90

Unit 11. Science and technology – A closer look 2

Tuần 31

91

Unit 11. Science and technology – Communication

92

Unit 11. Science and technology – Skills 1

93

Unit 11. Science and technology – Skills 2

Tuần 32

94

Unit 11. Science and technology – Looking back and
Project
(may study themselve, make video)

95

Unit 12. Life on other planets– Getting started

96

Unit 12. Life on other planets – A closer look 1

Tuần 33

97

Unit 12. Life on other planets – A closer look 2

98

Review 4 (P1)

99

Review 4 (P2)

Tuần 34

100

Unit 12. Life on other planets – Communication

101

Unit 12. Life on other planets – Skills 1

102

Unit 12. Life on other planets – Skills 2

Tuần 35

103

Unit 12. Life on other planets – Looking back and Project

104

The second end-term oral test

105

The second end-term written test (Listening-Reading- Writing)

Phân phối chương trình tiếng Anh 8 chương trình mới năm 2022 - 2023 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Giáo án tiếng Anh lớp 8 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Phân phối chương trình dạy và học môn tiếng Anh lớp 8 mới giúp quý thầy cô lên giáo án - bài giảng môn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới của bộ GD&ĐT hiệu quả. Sau đầy mời quý thầy cô tham khảo Phân phối chương trình môn tiếng Anh lớp 8 thí điểm mới nhất.

Trên đây là Khung chương trình tiếng Anh lớp 8 thí điểm năm 2022 - 2023. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Dạy & Học tiếng Anh lớp 8 khác như:

Đánh giá bài viết
1 6.885
Sắp xếp theo

    Giáo án Tiếng anh lớp 8

    Xem thêm