Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/04

Phiếu bài tập ngày 14/04 môn tiếng Anh lớp 4

Đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới ngày 14/04 có đáp án nằm trong bộ tài liệu Bài tập tiếng Anh 4 mới trong thời gian nghỉ dịch năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em nâng cao kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Put the words in order

1. yesterday/ beach/ they/ were/ on/ the/.

…………………………………………………

2. Where/ in/ the/ Linda/ is/ morning/?

…………………………………………………

3. the/ in/ flowers/ the/ morning/ water/ I /.

…………………………………………………

4. evening/ the/ I / TV/ watch/ in/.

…………………………………………………

5. do/ what/ you/did/weekend/ last?

…………………………………………………

6. did/ watch/ night/ what/ she/ last/?

…………………………………………………

7. was/ the/ Tuan/ at/ zoo/.

…………………………………………………

8. this/ paint/ mask/ we/ a/ nice/ afternoon/.

…………………………………………………

Task 2. Correct the mistakes of the sentences.

1. How many boats do she have?

…………………………………………………………………

2. What color are her hair?

…………………………………………………………………

3. My babies are playing to paper ships?

…………………………………………………………………

4. Do your sisters like swimming? – Yes, they are.

…………………………………………………………………

5. The weather is snowy on the winter in Sapa.

…………………………………………………………………

6. Do your sister and you skipping in the garden now?

…………………………………………………………………

Task 3. Complete the words with: “ow and ou”

1. D_______n

2. _________t

3. Br_______n

4. fl________er

5. Sh_______t

6. cl________n

7. M_______se

8. tr________sers

9. C________

10. h________se

ĐÁP ÁN

Task 1. Put the words in order

1 - They were on the beach yesterday.

2 - Where is Linda in the morning?

3 - I water the flowers in the morning.

4 - I watch TV in the evening.

5 - What did you do last weekend?

6 - What did she watch last night?

7 - Tuan was at the zoo.

8 - We paint a nice mask this afternoon.

Task 2. Correct the mistakes of the sentences.

1 - do thành does;

2 - are thành is;

3 - My babies are thành Are my babies;

4 - are thành do;

5 - on thành in;

6 - Do thành Are;

Task 3. Complete the words with: “ow and ou”

1. D___ow____n

2. _____Ou____t

3. Br___ow____n

4. fl____ow____er

5. Sh___ou____t

6. cl____ow____n

7. M____ou___se

8. tr____ou____sers

9. C____ow____

10. h____ou____se

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 14-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 931
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm