Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

Phiếu bài tập ngày 19/3 môn tiếng Anh lớp 4

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona ngày 19/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 4 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em nhắc lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the odd one out.

1, tigermonkeyanimalgiraffe
2, prettylionbulkyscary
3, lovelikewantwhy
4, seveneightelephanteleven
5, TeddyMickyKittyfunny

Task 2. Điền từ thích hợp hoàn thành chỗ trống.

shirt; stamps; sweet; books and pens; dolls;

1, I want some .................................... Let’s go to the post office.

2, I want some .................................. . Let’s go to the sweet shop.

3, I want some .................................. . Let’s go to the bookshop.

4, I want a ......................................... . Let’s go to the clothes shop.

5, I want some .................................. . Let’s go to the toys shop.

Task 3. Reorder the words to make meaningful sentences.

1, the bears/ What/ like/ are/ ? /

.............................................................................................................

2, animals/ like/ What/ you/ do/ ? /

.............................................................................................................

3, like/ Peter/ the tigers/ doesn’t/ ./

.............................................................................................................

4, like/ I/ monkeys/ funny/ are/ because/ they/ ./

.............................................................................................................

5, like/ tigers/ don’t/ because/ I/ they/ scary/ are/ ./

.............................................................................................................

6, do/ like/ Why/ you/ monkeys/ ? /

.............................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the odd one out.

1 - animal; 2 - lion; 3 - why; 4 - elephant; 5 - funny;

Task 2. Điền từ thích hợp hoàn thành chỗ trống.

1 - stamps; 2 - sweet; 3 - books and pens; 4 - shirt; 5 - dolls

Task 3. Reorder the words to make meaningful sentences.

1 - What are the bears like?

2 - What animals do you like?

3 - Peter doesn't like the tigers.

4 - I like monkeys because they are funny.

5 - I don't like the tigers because they are scary.

6 - Why do you like monkeys?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 19-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.008
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm