Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/04

Đề ôn tập lớp 4 môn tiếng Anh ngày 23/04 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 ngày 23/04 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 có đáp án nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 có đáp án với nội dung bám sát theo chương trình học tiếng Anh 4 mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. I go to school ……. 6.30 am

A. on

B. to

C. by

D. at

2. What do you do ………. Art lessons?

A. in

B. during

C. on

D. at

3. I’m ………. I’d like some noodles.

A. hungry

B. thirsty

C. hurry

D. angry

4. I like beef. It’s my favourite ……….

A. drink

B. food

C. juice

D. milk

5 How ………are the books? 25.000 dong

a. old

b. much

c. many

d. often

6. What ………….is the board? Green

a. subject

b. animal

c. colour

d.time

7. The jeans …………….250.000dong.

a. am

b. is

c. are

d. do

8. His brother likes bears …………..they can climb.

a. because

b. but

c. and

d. so

9………….does your friends want to go to the food stall?

a. what

b. when

c. how

d. Why

10. What is your ......? – My name is Tommy.

A. game

B. names

C. name

D. name's

Task 2. Reorder the words to make sentences.

1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t

………………………………………………………………

2. apple juice?/ like / some / Would / you

………………………………………………………………

3. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.

………………………………………………………………

4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from

………………………………………………………………

5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often

................................................................................................

6. my uncle / weekend / my house. / Last / stayed at

.....................................................................................................................................

7. T-shirt/wearing/and/He’s/jeans./a

.....................................................................................................................................

8. and mountains / country. / in my / a lot of rivers / There are

.....................................................................................................................................

9. usually stay / Do they / by the sea? / in a small house / or flat

.....................................................................................................................................

10. their friends / What do / like to / talk / about?

.....................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - C; 7 - B; 8 - A; 9 - D; 10 - C;

Task 2. Reorder the words to make sentences.

1 - I don't like elephants because they are bulky.

2 - Would you like some apple juice?

3 - I'm going to join the School Lantern Parade.

4 - When did you come back from Ho Chi Minh city?

5 - I often play football with my friends on Sunday.

6 - Last weekend my uncle stayed at my house.

7 - He's wearing a T-shirt and jeans.

8 - There are a lot of rivers and mountains in my country.

9 - Do they usually stay in a small house or flat by the sea?

10 - What do their friends like to talk about?

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 23-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 720
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm