Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VINSCHOOL
PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
TUẦN 2
I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
Câu 1. Dựa vào hình vẽ, viết hỗn số thích hợp chỉ phần đậm.
A.
3
5
B.
1
2
4
C.
3
2
4
D.
9
4
Câu 2. Rút gọn phân số
56
104
được phân số tối giản nào?
A.
28
52
B.
14
26
C.
D. Không rút gọn được.
Câu 3. Nối mỗi hỗn số với phân số thích hợp:
Câu 4. Một câu lạc bộ bóng đá tất cả 161 thành viên, trong đó
2
7
số thành viên học
sinh lớp 5. Hỏi bao nhiêu học sinh lớp 5 tham gia câu lạc bộ bóng đá?
A. 45 học sinh B. 46 học sinh C. 115 học sinh D. 23 học sinh
Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
1
2
4
2
1
3
Câu 6. Phân số nào nhỏ nhất?
A.
8
9
B.
9
8
C.
5
6
D.
6
5
Câu 7. Cho
7 1
3 2
3
. Số nào thích hợp để điền vào ô trống?
A. 28 B. 27 C. 18 D. 9
1
4
3
3
5
8
2
13
3
3
8
8
41
3
67
8
43
8
11
4
…..
…..
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8. Trong thư viện trường
1
3
số sách truyện truyện thiếu nhi
2
5
số sách
truyện sách khoa học. Số sách truyện còn lại bằng mấy phần số sách truyện trong thư
viện?
A.
3
8
số sách truyện B.
số sách truyện
C.
số sách truyện D.
số sách truyện
II. Làm các bài tập sau:
Bài 1. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện tính.
a)
1 3
5 3
5 4
b)
4 2
6 4
5 5
c)
1 1
7 7
3 2
d)
1 2
4 :5
5 5
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Bài 2. Một hình vuông cạnh
1
1
2
m. Một hình chữ nhật diện tích bằng diện tích hình
vuông đó chiều rộng
1
1
4
m. Tính chu vi hình chữ nhật.
Bài giải
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Bài 3. Tính nhanh:
1 1 1 1 1
1 1 1 ... 1 1
15 16 17 2016 2017
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 5 tại đây:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 - Tuần 2

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 2 là bài tập cuối tuần môn Toán giúp các em học sinh ôn luyện lại các kiến thức đã học trong chương trình Toán 5 tuần 2, củng cố kỹ năng giải Toán cho các em học sinh. Mời các thầy cô, phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 2 bao gồm 2 phần Tự luận và trắc nghiệm: 7 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận cho các em học sinh ôn luyện các dạng bài tập về phân số, hỗn số lớp 5, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5 đạt hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết
19 1.958
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm