Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 1
Câu 1: Thương của phép chia 3 : 7 được viết dưới dạng phân số là:
A.
3
7
B.
7
3
C.
7
10
D.
7
4
Câu 2: Số thích hợp đ điền vào chỗ trống là:
5
4
40
...
A. 32
B. 20
C. 9
D. 1
Câu 3: Phân số hơn
4
3
A.
12
9
B.
8
7
C.
20
19
D.
3
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4:
?
15
7
10
1
5
3
A.
5
11
B.
10
14
C.
15
17
D.
30
35
Câu 5: Một hộp bi 40 viên bi gồm hai loại xanh đỏ, biết 7/10 số bi
trong hộp bi xanh. Hỏi trong hộp bao nhiêu viên bi?
A. 28 bi
B. 7 bi
C. 12 bi
D. 17 bi
Phần 2:
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
A.
B.
10
15
10
7
5
4
C.
9
4
3
1
9
7
D.
4
5
3
1
7
6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Viết s thích họp vào chỗ chấm
a)
...
32
20
...
5
4
b)
...
14
12
...
48
28
Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:
Hai phân số ng mẫu số, phân số o… thì phân số đó hơn
Đáp án chi tiết i tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 chương 1 đề 1
Phần 1:
Câu 1: B
Câu 2: A
85
84
5
4
40
32
Câu 3: D

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1

Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 1 là các dạng bài tập ôn tập bổ sung về phân số có đáp án chi tiết chi từng bài giúp các em học sinh ôn tập các dạng Toán về phân số, nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán 5 Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số - Đề số 1 gồm 2 phần: 5 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố cách giải các dạng Toán về phân số, quy đồng phân số, rút gọn phân số chi tiết trong chương trình học lớp 5.

>> Bài tiếp theo: Bài tập trắc nghiệm Toán 5 chương 1 - Đề 2

Đánh giá bài viết
11 2.808
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 Xem thêm