Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5: ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ -
Phần 2
Các bài Toán điển hình về phân số
Bài 7. Rút gọn các phân số:
Hướng dẫn
Áp dụng tính chất bản của phân số:
Các câu a), b), c), d) thì chia hết c tử số mẫu số cho thừa số chung để
được phân số tối giản bằng phân số đã cho.
Câu e) phải biến đổi rồi mới áp dụng tính chất bản của phân số.
Giải
a) b)
c) d)
e)
Bài 8. So sánh c phân số sau với 1 :
a) b)
c)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn
Các phân số đều dạng
Giải
a )
b)
c)
Chú ý: Phân số tử s lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.
Bài 9. Quy đồng mẫu số các phân số sau :
a) ; b)
c)
d) e)
Hướng dẫn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ta thấy:
Câu a) c) đều mẫu số của phân số thứ hai chia hết cho mẫu số của phân
số thứ nhất, do đó có thể lấy mẫu số chung (MSC) 48 (câu a) 100 (câu b).
câu b) ta thấy 28 = 7 x 4 21 = 7 x 3, do đó thể lấy MSC
7 x 4 x 3 = 84.
Câu d) do 5; 4 3 nguyên tố cùng nhau n MSC tích của cả ba thừa
số đó.
Câu e) 120 = 12 x 10; 150 = 15 x 10 160 = 16 x 10. Ta thấy
16 x 15 = 240 chia hết cho 12; 15; 16 nên MSC 2400.
Giải
a) Do mẫu số 48 chia hết cho mẫu số” 12 tức 48 : 12 = 4 nên ta có:
Vậy mẫu số chung bằng 48 ta được hai phân số
b) Do 28 = 7 x 4 21 = 7 x 3 nên MSC = 7 x 3 x 4 = 84:
c) Do mẫu số 100 chia hết cho mẫu số 20 tức 100 : 20 = 5 nên ta có:
Vậy với MSC = 100 ta được hai phân số

Toán nâng cao lớp 5

Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 2 bao gồm các dạng bài tập về phân số, so sánh hai phân số có đáp án án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Toán nâng cao lớp 5: Dạng toán Ôn tập và bổ sung về phân số bao gồm hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán dạng này, ôn tập các dạng Toán lớp 5, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
9 2.765
Sắp xếp theo

Toán lớp 5 nâng cao

Xem thêm