Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5: ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ
Các bài Toán điển hình về phân số
Bài 1.
a. Viết các thương sau đây ới dạng phân số
25: 13 ; 7 : 9; 125 : 13 ; 181 : 47 ; 35 : 29.
b. Viết các s tự nhiên sau đây dưới dạng phân số:
35; 1241 ; 13 525 ; 0 ; 48174.
Hướng dẫn
a) Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 thể viết thành
một phân số, tử số số bị chia mẫu số số chia.
b) Mọi số tự nhiên đều thể viết thành một phân số tử số số tự nhiên đã
cho mẫu số 1.
Giải
Bài 2.
a) Nếu số bị chia số 0, số chia theo thứ tự 102; 205; 361; 408; 1245 thì
thương theo thứ tự bằng bao nhiêu?
b) Số 1 thể xem thương của những số nào?
Hướng dẫn
a) Số 0 chia cho mọi số tự nhiên khác 0 đều bằng 0.
b) Số 1 thể xem như một phân số tử số mẫu số bằng nhau
khác 0.
Giải
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) số 0 chia cho mọi số tự nhiên khác 0 đều bằng 0 nên thương theo th tự
bằng :
b) Số 1 xem như thương của số khác 0 chia cho chính số đó:
Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống :
Hướng dẫn
1.
Số 1 thể viết thành phân số tử sốvà mẫu số bằng nhau khác 0.
2. Số 0 thể viết thành phân số tử s bằng 0 mẫu số khác 0.
Giải
Bài 4
a) Nếu nhân cả tử số mẫu số của các phân số
với 2 thì được những cặp phân số bằng nhau nào?
b) Nếu chia hết cả tử số mẫu số của các phân số
cho 5 thì được những cặp phân số bằng nhau nào?
Hướng dẫn
Áp dụng tính chất bản của phân số:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Nếu nhân cả tử số mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên
khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
2. Nếu chia hết cả tử số mẫu số của một phân số cho cùng một số tự
nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
Giải
1. Nếu nhân cả tử số mẫu s của một phân số với 2 thì theo tính chất cơ bản
của phân số ta được một phân số bằng phân số đã cho :
2. Nếu chia hết cả tử số mẫu số của một phân số đã cho 5 thi theo tính chất
bản của phân số ta được một phân số bằng phân số đã cho :
Bài 5. Tìm ba phân số
1. Bằng phân số
2.
Bằng phân số tử số mẫu số nhỏ hơn phân s này.
Hướng dẫn
Vận dụng tính chất bản của phân số:
1.
Nhân liên tiếp ba lần tử số mẫu số của phân số đã cho với 2.
2.
Chia hết cả tử số mẫu số của phân số đã cho với 3 trong 3 lần.
Giải
1. Nhân tử số mẫu số của phân s với 2 có:
Lại nhân tử số mẫu số của phân số với 2 :

Toán nâng cao lớp 5

Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 1 bao gồm các dạng bài tập về phân số, so sánh hai phân số có đáp án án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Toán nâng cao lớp 5: Dạng toán Ôn tập và bổ sung về phân số bao gồm hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán dạng này, ôn tập các dạng Toán lớp 5, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 4.120
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm