Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5: ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ -
Phần 3
Các bài Toán điển hình về phân số
Bài 13
a) Hãy chứng tỏ rằng: hai phân s (đều nh hơn 1) hiệu giữa mẫu số tử
số bằng nhau thì phân s nào mẫu s lớn hơn sẽ lớn n.
b) So sánh các phân số:
Giải
a) Gọi hai phân số đã cho (a < b, b * 0) (c < d, d * 0) thì:
Hai phân số hai phân số có tử số bằng nhau, phân số nào
mẫu số hơn sẽ lớn hơn (xem i 12).
Giả sử b > d thì
b) Áp dụng kết quả trên có:
Bài 14
a) Chứng minh rằng các phân số sau bằng nhau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) So sánh hai phân số:
c) Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ:
Hướng dẫn
a) Vận dụng tính chất bản của phân s , cụ thể rút gọn phân số.
b) Hãy tìm cách so sánh giữa hiệu của 1 mỗi phân số đã cho.
c) Hãy so sánh từng cặp phân số để kết luận.
Giải
a)
Vậy
b) Ta có:
Do:
suy ra
c) ,
vậy
nên được sắp xếp như sau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 15.
a) So sánh các phân số:
b) So sánh các phân số với 1:
Hướng dẫn
a) Muốn so sánh các phân số khác mẫu số , trước hết phải quy đồng các mẫu số
rồi so sánh các tử s với nhau.
b) Muốn so sánh phân số với 1 ta làm như saus:
Nếu tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số nh hơn 1.
Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.
Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.
Giải
a)
Do đó:
Do đó:

Toán nâng cao lớp 5

Bồi dưỡng Toán lớp 5: Dạng 1 - Ôn tập và bổ sung về phân số - Phần 3 bao gồm các dạng bài tập về phân số, so sánh hai phân số có đáp án án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Toán nâng cao lớp 5: Dạng toán Ôn tập và bổ sung về phân số bao gồm hướng dẫn giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán dạng này, ôn tập các dạng Toán lớp 5, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1, học kì 2 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 4.326
Sắp xếp theo
    Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm