Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Ngữ văn THCS

Tài liệu mô đun 4 môn Ngữ văn THCS

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Ngữ văn THCS được VnDoc sưu tầm và đăng tải là tài liệu hữu ích dành cho giáo viên tham gia tập huấn. Nội dung tài liệu là bồi dưỡng sử dụng phương pháp học và giáo dục phẩm chất, năng lực học sinh THCS.. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔ ĐUN 4

Mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trường THCS/THPT” là mô đun thứ tư trong 9 mô đun thuộc chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông được ban hành theo Quyết định 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mô đun 4 tập trung hướng dẫn tổ chuyên môn và giáo viên xây dựng các loại kế hoạch dạy học và giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cụ thể là: Giới thiệu về kế hoạch giáo dục của nhà trường mà trọng tâm là khung kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục của nhà trường trong năm học làm căn cứ để các tổ chuyên môn, các giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ, của cá nhân; hướng dẫn tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ (bao gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục); hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của cá nhân; hướng dẫn xây dựng, phát triển kế hoạch bài dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Như vậy, mô đun 4 là sự vận dụng tổng hợp các kết quả tập huấn cho giáo viên về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (mô đun 1), phương pháp dạy học và giáo dục (mô đun 2) và kiểm tra đánh giá (mô đun 3) để xây dựng các loại kế hoạch giáo dục nói trên trong bối cảnh cụ thể của nhà trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN 4

Kết thúc tập huấn, học viên có thể:

  • Khái quát được những vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở truòng THCS/THPT.
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (gồm kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục).
  • Xây dựng được kế hoạch giáo dục của cá nhân trong năm học.
  • Xây dựng được kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
  • Phân tích, đánh giá được kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn thông qua trường hợp thực tiễn (case studies);
  • Xây dựng được kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (đối với giáo viên phổ thông cốt cán).

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔ ĐUN 4

Mô đun bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Những vấn đề chung về xây dựng KHGD của nhà trường theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh ở trường THCS/THPT.

Nội dung 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở.

Nội dung 3. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên.

Nội dung 4. Xây dựng kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn.

Nội dung 5. Xây dựng kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Kế hoạch bồi dưỡng mô đun 4 (dành cho giáo viên cốt cán) theo công thức (7:2:7), trong đó: bồi dưỡng qua mạng lần 1 (7 ngày), bồi dưỡng trực tiếp (2 ngày) và bồi dưỡng qua mạng lần 2 (thực hành cuối khóa 7 ngày).

4.1. Kế hoạch bồi dưỡng qua mạng lần 1

(Thời lượng 7 ngày – trước khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp)

4.1.1. Mục tiêu bồi dưỡng

Sau 7 ngày học tập qua mạng trước trực tiếp, học viên phải hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng các kế hoạch giáo dục (được hướng dẫn trong tài liệu này) để xây dựng được 4 kế hoạch (kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy) theo 4 phụ lục trong công văn 5512/BGDĐT-GDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.1.2. Hoạt động bồi dưỡng

Hoạt động

Nội dung chính

I. Chuẩn bị

Mở đầu

1. Video giới thiệu chung về Mô đun 4 về (tổng quan, yêu cầu cần đạt, nhiệm vụ và hướng dẫn học tập qua LMS) hướng dẫn học qua mạng LMS, YCCĐ khi học Mô đun 4.

2. Nhiệm vụ học tập

(1). Nghiên cứu tất cả các hoạt động tương ứng 5 nội dung của mô đun (xem video, đọc tài liệu, quan sát đồ họa (infographic) để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận tương ứng mỗi hoạt động;

(2). Trả lời các câu hỏi trắc nghiêm mô đun 4 trước khi tập huấn trực tiếp với kết quả đạt yêu cầu trở lên.

(3). Hoàn thành 3 bài tập thực hành cuối khóa học về “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất của HS” và nộp lên hệ thống LMS.

(4). Chuẩn bị các câu hỏi, những vấn đề cần trao đổi liên quan đến các loại kế hoạch dạy học và giáo dục để cùng thảo luận với báo cáo viên ở các buổi tập huấn trực tiếp.

Lưu ý: Sau khi thực hiện xong các nhiệm vụ học tập, học viên phải hoàn thành cả phần “khảo sát cuối khóa học” mới được ghi nhận là hoàn thành toàn bộ khóa học.

3. Yêu cầu cần đạt

(Như mục II)

Ôn tập

a) Mục tiêu: Ôn tập một số nội dung cơ bản thuộc mô đun 1, 2, 3.

b) Nội dung

Học viên trả lời câu hỏi trắc nghiệm khách quan về các nội dung thuộc mô đun 1, 2, 3 qua trò chơi ô chữ.

c) Học liệu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập trên trò chơi ô chữ.

d) Sản phẩm

Phương án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của học viên.

Tài liệu vẫn còn nhiều, quý thầy cô tải về để xem trọn vẹn nội dung

Tài liệu bồi dưỡng mô đun 4 môn Ngữ văn THCS được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị tốt cho kế hoạch xây dựng bài giảng sắp tới. Dưới đây là một số tài liệu liên quan mô đun 4 THCS mời quý thầy cô cùng tham khảo

Đánh giá bài viết
1 2.199
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm