Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 4

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích chương 4 lớp 11

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu do VnDoc đăng tải - Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 4 kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn, nâng cao kết quả học tập lớp 11.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

  Tính \mathop {\lim }\limits_{x \to 7} \dfrac{{\sqrt[3]{{4x - 1}} - \sqrt {x + 2} }}{{\sqrt[4]{{2x + 2}} - 2}}

 • 13

  Hàm số f(x)\left\{ \begin{array}{l} - x\,c{\rm{o}}s\,x\,khi\,x < \,0\\\dfrac{{{x^2}}}{{1 + x}}\,\,\,\,\,\,\,khi0 \le x < 1\\{x^3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,kh{\rm{i}}\,\,\,\,{\rm{x}} \ge {\rm{1}}\end{array} \right.

 • 14

  Cho cấp số nhân lùi vô hạn \left( {{u_n}} \right) công bội q. Đặt S = {u_1} + {u_2} + ... + {u_n} + ... thì:

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

  Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau

  (1) f(x) liên tục trên [a; b] và f(a) f(b) > 0 thì tồn tại ít nhất một số c ∈ (a;b sao cho f(c) = 0

  (2) f(x) liên tục trên [a; b] và trên [b;c] nhưng không liên tục trên (a;c)

 • 20
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 391
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm