Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích chương 3 lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 1 do VnDoc biên soạn và đăng tải kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn, nâng cao kết quả học tập lớp 11.

 • 1

  Cho dãy số có các số hạng đầu là: - 2; 0; 2; 4; 6;.... Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?

  Ta có dãy số trên là cấp số cộng với công với số hạng đầu u1 = -2 và công sai d = 2.

  Vậy số hạng tổng quát của dãy là:

  {u_n} = {u_1} + (n - 1)d = ( - 2) + 2(n - 1)

  Chọn D.

 • 2

  Cho cấp số nhân un có công bội q. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau:

 • 3
 • 4

  Cho dãy số (un) xác định bởi \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 1}\\{{u_n} = 2{u_{n - 1}} + 3,\forall n \ge 2}\end{array}} \right.. Viết năm số hạng đầu của dãy?

  Ta có

  u2 = 2.1 + 3 = 5;

  u3 = 2.5 + 3 = 13;

  u4 = 2.13 + 3 = 29;

  u2 = 2.29 + 3 = 61;

  Chọn B.

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

  Cho dãy số (un) với: un = 7 - 2n. Khẳng định nào sau đây là sai?

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm