Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 Hình học lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 1 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn, nâng cao kết quả học tập.

 • 1
 • 2

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD AD ∈ BC. Gọi I là giao điểm của AB và DC, M là trung điểm SC. DM cắt mặt phẳng SAB) tại J. Khẳng định nào sau đây sai?

  Chọn C.

  Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 1

  +) S, I, J thẳng hàng vì ba điểm cùng thuộc hai mp (SAB) và (SCD) nên A đúng.

  +) M ∈ SC ⇒ M ∈ (SCI) nên DM ∈ mp (SCI) vậy B đúng.

  +) M ∉ tin (SAB) nên JM ∈ mp (SAB) vậy C sai.

  +) Hiển nhiên D đúng theo giải thích A.

 • 3

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

  Chọn A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chúng có thể song song với nhau (khi chúng đồng phẳng) hoặc chéo nhau (khi chúng không đồng phẳng).
 • 4

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

  ChọnD.

  +) A sai. Trong trường hợp 2 đường thẳng cắt nhau thì chúng chỉ có 1 điểm chung.

  +) B và C sai. Hai đường thẳng song song khi và chỉ khi chúng đồng phẳng và không có điểm chung.

 • 5

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 • 6

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

 • 7
  Cho hai đường thẳng chéo nhau và . Lấy thuộc và thuộc . Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về hai đường thẳng và?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm