Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 3 Đại số và Giải tích lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 1 kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn.

 • 1
 • 2
 • 3

  Cho dãy số có các số hạng đầu là: 5; 10; 15; 20; 25;… Số hạng tổng quát của dãy số này là:

  Số hạng tổng quát của dãy số này là: {u_n} = 5n

  Chọn đáp án D.

 • 4
 • 5
 • 6

  Xét tính tăng giảm của dãy số sau: {u_n} = \dfrac{{n + {{( - 1)}^n}}}{{{n^2}}}

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm