Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 Hình học lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2 do VnDoc biên soạn với các câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn.

 • 1

  Cho ba mặt phẳng phân biệt \left( \alpha \right),\;{\rm{ }}\left( \beta \right),{\rm{ }}\;\left( \gamma \right)\left( \alpha \right) \cap \left( \beta \right) = {d_1}; \left( \beta \right) \cap \left( \gamma \right) = {d_2}; \left( \alpha \right) \cap \left( \gamma \right) = {d_3}. Khi đó ba đường thẳng {d_1},\;{d_2},\;{d_3}:

  Dựa vào định lý 1.
 • 2

  Trong không gian, cho 3 đường thẳng a, b, c, biết a\,\parallel \,b, a và c chéo nhau. Khi đó hai đường thẳng b và c:

 • 3

  Trong không gian, cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c trong đó a\,\parallel \,b. Khẳng định nào sau đây sai?

 • 4

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, E, F lần lượt là trung điểm SA, SB, SC, SD. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với IJ?

  Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

  Ta có IJ là đường trung bình tam giác SAB nên IJ{ m{//}}AB, nên D. đúng.

  ABCD là hình bình hành nên AB{ m{//}}CD. Suy ra IJ{ m{//}}CD. Nên B. đúng.

  EF là đường trung bình tam giác SCD nên EF{ m{//}}CD. Suy ra IJ{ m{//}}EF, nên A. đúng.

  Do đó chọn đáp án C.

 • 5

  Cho hình chóp S.ABCD. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh SA,SB,SC và SD. Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào không song song với A'B'?

  Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 Hình học chương 2 - Đề số 2

  Nếu ABCD là hình bình hành thì A'B' sẽ song song với các đường thẳng AB,CD và C'D'. Do vậy các phương án A, B và C đều sai.

 • 6

  Kí hiệu nào sau đây là tên của mặt phẳng

 • 7

  Cho điểm A thuộc mặt phẳng (P), mệnh đề nào sau đây đúng:

 • 8

  Khi điểm M thuộc đường thẳng d, mệnh đề nào sau đây đúng:

 • 9

  Cho đường thẳng a thuộc mặt phẳng (Q), khi đó mệnh đề nào sau đây sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm