Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Hình học chương 3 - Đề số 1

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học chương 3 lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Hình học chương 3 - Đề số 1 do VnDoc biên soạn, với các câu hỏi trắc nghiệm Toán kết hợp bài tập kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 hiệu quả hơn, đạt kết quả cao trong bài kiểm tra giữa kì 2 Toán 11.

 • 1

  Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N, P, Q, R, T lần lượt là trung điểm AC, BD, BC, CD, SA, SD. Bốn điểm nào sau đây đồng phẳng?

  Chọn B.

  Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Hình học chương 3 - Đề số 11

  Ta có RT là đường trung bình của tam giác SAD nên.

  MQ là đường trung bình của tam giác ACD nên MQ{ m{//}}AD.

  Suy ra RT{ m{//}}MQ. Do đó M, Q, R, T đồng phẳng.

 • 2
 • 3

  Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai:

 • 4

  Cho mp(P) và đường thẳng d ∈ (P). Mệnh đề nào sau đây đúng:

 • 5

  Cho tam giác ABC. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh của tam giác ABC?

 • 6

  Tìm phát biểu sai trong các phát biểu sau?

 • 7

  Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phẳng duy nhất?

 • 8

  Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

  Chọn câu đúng:

  Chọn A.

  Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau nên A đúng.

  Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì có thể cắt nhau, song song, trùng nhau hoặc chéo nhau nên B sai.

  Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song hoặc trùng nhau nên C sai.

  Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau hoặc cắt nhau nên D sai.

 • 14
 • 15
 • 16

  Cho hình hộp. Khẳng định nào sau đây sai?

  Chọn D.

  Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Hình học chương 3 - Đề số 1

  Từ hình vẽ ta thấy DC'//AB' nên đáp án D sai.

 • 17
 • 18
 • 19
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 160
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm