Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 2

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích chương 3 lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 Đại số và Giải tích chương 3 - Đề số 2 do VnDoc biên soạn và đăng tải kèm theo đáp án và lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn giải Toán 11 nhanh và chính xác hơn, nâng cao kết quả học tập lớp 11.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

  Cho dãy số ({u_n}): \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{u_1} = 2}\\{{u_n} = 3{u_{n - 1}} - 2,n = 2,3...}\end{array}} \right.. Viết 6 số hạng đầu của dãy:

  Ta có

  u2 = 3.2 - 2 = 4;

  u3 = 3.4 - 2 = 10;

  u4 = 3.10 - 2 = 28;

  u5 = 3.28 - 2 = 82;

  u6 = 3.82 - 2 = 244;

  Chọn D.

 • 8

  Cho dãy số (u_n)\ với:\ u_n=a.3^n(a là hằng số). Khẳng định nào sau đây là sai?

 • 9

  Xác định x để 3 số: 1 + 2x;2{x^2} - 1; - 2x theo thứ tự lập thành cấp số cộng?

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

  Chọn cấp số nhân trong các dãy số sau:

 • 17

  Cho cấp số nhân có {u_2} = \dfrac{1}{4};{u_5} = 16. Tìm q, u1

 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 149
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 11 Xem thêm