Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 11)

Đề KSCL đầu năm môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2018 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài thi trắc nghiệm Tiếng Anh online gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 mới lên lớp 6 ôn tập kiến thức đã học và chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trước khi bắt đầu năm học mới.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Điền MỘT từ Tiếng Anh thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.
 • 1. …………. morning.
  Good
 • 2. How …… you? We are fine, thank you.
  are
 • 3. I …… eleven years old.
  am
 • 4. .……………. is this? This is Mr. Yen, our headmaster.
  Who
 • 5. What’s ……………. name? My name is Phuong Anh.
  your
 • Chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.
 • 1. I……………eleven years old.
 • 2. They……......students.
 • 3. Hello,…………..name’s Hoa.
 • 4. What …… her name?
 • 5. Hello, Marie. ………….is Tom.
 • 6. Good………….Miss. Lan. How are you?
 • 7. She is twelve ……………old.
 • 8. Nineteen minus five equals…………….
 • 9. How are you, Lan? I am ........................
 • 10. How ............. girls are there in her class? - 16 girls.
 • Đoc đoạn văn và chọn T (True) cho câu đúng, F (False) cho câu sai.

  This is Linh. She is twelve years old. She is a pupil. The name of her school is Dich Vong Hau. It is on Xuan Thuy street. She lives on Xuan Thuy street, too.

 • 1. Her name is Lien.
 • 2. She is 12-year-old.
 • 3. She is a student.
 • 4. Her school is on Cau Giay street.
 • 5. She lives on Xuan Thuy street.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 2.445
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm