Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 (Đề 7)

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2018 - 2019 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 mới nhất năm 2018 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh online bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học và chuẩn bị thật tốt cho học kì mới bắt đầu.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 6 khác:

 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. How are you?
 • 2. How old are you?
 • 3. Hello, ______ you Phong?
 • 4. I am ____ sister.
 • 5. We live in Quy Nhon, but my uncle _________ in Da Lat.
 • 6. eight + six = __________
 • 7. He wants ____ a teacher.
 • 8. __________ do you live?
 • 9. Choose the odd one out.
 • 10. Mai and I _____ friends. _____ are students.
 • 11. My friend, Lan ______ a good student.
 • 12. How old ______ your sisters? ____ are 16 and 18.
 • 13. There _____ a book the table.
 • 14. ____ name is Mai.
 • 15. We often go to school ____ bike.
 • Find out the mistake.
 • 1.
  There is a lot of students there.
 • 2.
  It is often hot in winter.
 • 3.
  She watchs TV every day.
 • 4.
  What are you going now?
 • 5.
  She father is a doctor.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
47 2.400
Sắp xếp theo
  Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm