Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 có đáp án (Đề số 5)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2018 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc tổng hợp và biên soạn. Đề thi gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức đã học. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 6 năm 2018 - 2019 tới đây.

Một số đề thi khác:

 • I. Chọn từ khác loại.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Đọc đoạn văn và chọn T (True) nếu câu đúng, F (False) nếu câu sai.
  Alex is a pupil at Sunflower primary school. It is a big school in London. His school is in Sutton street. There are many classrooms. They are beautiful. There is library, a music room and a computer room. He loves his school.
 • 1. His name is Alex.
 • 2. His school is small.
 • 3. His school is in Hanoi.
 • 4. His school has a computer room.
 • 5. He loves his school.
 • III. Chọn từ có cách phát âm khác.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • IV. Chọn đáp án đúng.
 • 1. The teacher is …….. a story to the class.
 • 2. There …..any books on the table yesterday.
 • 3. Linda is reading a letter ……… her pen friend.
 • 4. My sister is a ……… at a general hospital.
 • 5. …… does your brother do ? - He's a student.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
111 6.407
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Đặng Trần Quỳnh Chi
  Đặng Trần Quỳnh Chi

  Bạn đã trả lời đúng được 20/20 Câu hỏi.

  Số điểm bạn đạt được: 20/20 điểm.

  Thích Phản hồi 21:10 12/03

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm