Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2018 - 2019 (Đề 7)

Đề thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh vào lớp 6 dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề thi có format giống với đề thi thật gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức đã học. Chúc các em học sinh lớp 5 ôn luyện hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi lên lớp 6 năm 2018 sắp tới.

Một số đề thi khác:

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • I. Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. What are you going ……………. tomorrow?
 • 2. She always ……………. to school by bicycle.
 • 3. He ……………. football in the yard now.
 • 4. It takes about two hours ………….. from Hanoi to Hai Phong.
 • 5. ………….. is it from Hanoi to Hue? ~ About 900 kilometers.
 • 6. Where does Yokota come from? ~ He comes from .......................
 • 7. I sometimes go ………….. in the winter.
 • 8. ………….. are you going this summer holiday? ~ I’m going to Paris.
 • 9. We want to have a good time ………….. Hanoi.
 • 10. She should go to the dentist. She had a .......................
 • 11. What …………. the weather like yesterday?
 • 12. What do you usually do …………. summer?
 • 13. How ……………… do you go swimming?
 • 14. Did you clean the floor yesterday, didn't you? ~ ............, I did.
 • 15. What’s wrong, Lan?
 • II. Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • Good luck!
  Hope you guys to have high score in English Test in sixth grade entrance examination!
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
208 10.261
Sắp xếp theo

  Kiểm tra trình độ tiếng Anh

  Xem thêm