Cao Thị Thảo Nguyên GDCD lớp 8

Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Em đã thể hiện điều đó như thế nào?

Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Em đã thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc như thế nào? 

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Người Dơi
  Người Dơi

  Bạn xem bài: https://vndoc.com/ly-thuyet-gdcd-lop-8-bai-8-163564

  Trả lời hay
  3 Trả lời 14:25 28/12
 • chang
  chang

  - Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:

  + Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc

  + Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.

  0 Trả lời 14:17 28/12
 • Gấu chó
  Gấu chó

  * Những việc em đã làm thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc:

  - Tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế của các dân tộc khác

  - Tôn trong ngôn ngữ, trang phục, phong tục tập quán của họ

  - Thừa nhận và học hỏi những tinh hoa, thành tự của các dân tộc

  * Ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: Tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.

  0 Trả lời 14:23 28/12

GDCD

Xem thêm