Tinh giản chương trình học lớp 5 của Bộ GD&ĐT năm 2021 - 2022

Tinh giản chương trình học lớp 5 của Bộ GD&ĐT năm 2021 - 2022. Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19 của đầy đủ các môn học. Sau đây là nội dung chi tiết.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải toàn bộ các môn về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết. Các nội dung sau đây tùy từng địa phương và trường học có những điều chỉnh thích hợp để phù hợp với chương trình học thực tế.

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỐI VỚI LỚP 5

(Kèm theo Công văn số 3969 /BGDĐT-GDTH ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

1. Giảm tải chương trình môn Tiếng Việt lớp 5

Tuần

Tên bài học

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

1, 2

Tập đọc: Thư gửi các học sinh

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Việt Nam thân yêu)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 1, 2) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Lương Ngọc Quyến)

Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa

Giảm câu hỏi 2

Tập đọc: Sắc màu em yêu

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Kể chuyện: Lý Tự Trọng

Chủ điểm «Việt Nam – Tổ quốc em» (tuần 1, 2, 3), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

3, 4

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Chính tả: Nhớ - viết (Thư gửi các học sinh)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 3, 4) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ)

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nhân dân

Giảm bài tập 2

Tập đọc: Bài ca về trái đất

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

Chủ điểm «Cánh chim hòa bình» (tuần 4, 5, 6), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

5, 6

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Chính tả: Nghe - viết (Một chuyên gia máy xúc)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 5, 6) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nhớ - viết (Ê-mi-li, con…)

Tập đọc: Ê-mi-li, con…

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Giảm câu hỏi 3.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hữu nghị- Hợp tác

Giảm bài tập 4.

7, 8,

9

Chính tả: Nghe - viết (Dòng kinh quê hương)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 7, 8) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Kì diệu rừng xanh)

Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập đọc: Trước cổng trời

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa (tuần 8)

Giảm bài tập 2.

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam

Chủ điểm «Con người với thiên nhiên» (tuần 7, 8, 9), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình tranh luận

Giảm bài tập 3.

10

Chính tả: Nghe – viết (Nỗi niềm giữ nước giữ rừng)

HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Tiết 6

Giảm bài tập 3.

Chính tả: Nghe - viết (Luật bảo vệ môi trường)

11,

12,

13

Chính tả: Nghe - viết (Mùa thảo quả)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 11, 12) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Tập đọc: Tiếng vọng

Không dạy bài này.

Tập làm văn: Luyện tập làm đơn

GV chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương.

Tập đọc: Hành trình của bầy ong

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường

Giảm bài tập 2.

Kể chuyện: Người đi săn và con nai

Chủ điểm «Giữ lấy màu xanh» (tuần 11, 12, 13), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

14,

15,

16,

17

Chính tả: Nghe - viết (Chuỗi ngọc lam)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 14, 15) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Buôn Chư Lênh đón cô giáo)

Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé

Chủ điểm «Vì hạnh phúc con người» (tuần 14, 15, 16, 17), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Hạnh phúc

Giảm bài tập 3.

Chính tả: Nghe - viết (Về ngôi nhà đang xây)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 16, 17) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Người mẹ của 51 đứa con)

Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc

Không dạy bài này.

Tập đọc: Ca dao về lao động, sản xuất

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn

Gv chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương.

19,

20,

21,

22

Chính tả: Nghe - viết (Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 19, 20) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Cánh cam lạc mẹ)

Tập đọc: Người công dân số Một

Giảm yêu cầu phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch.

Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

Giảm yêu cầu đọc phân vai theo các nhân vật trong đoạn kịch.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (tuần 20)

- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 và 4 (tr.18), bài tập 1 (tr.28).

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Công dân (tuần 21)

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Chủ điểm «Người công dân» (tuần 19, 20, 21), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Chính tả: Nghe - viết (Trí dũng song toàn)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 21, 22) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Hà Nội)

Tập đọc: Cao Bằng

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Chủ điểm «Vì cuộc sống thanh bình» (tuần 22, 23, 24), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

23,

24

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Chính tả: Nhớ - viết (Cao Bằng)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 23, 24) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Núi non hùng vĩ)

Tập đọc: Chú đi tuần

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

25,

26,

27

Chính tả: Nghe - viết (Ai là thủy tổ loài người?)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 25, 26) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động)

Tập đọc: Cửa sông

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (tuần 25)

Không dạy bài này.

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (tuần 26)

Không dạy bài này.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Truyền thống (tuần 26)

- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 2 (tr.82), bài tập 1 (tr.90).

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Truyền thống (tuần 27)

Kể chuyện: Vì muôn dân

Chủ điểm «Nhớ nguồn» (tuần 25, 26, 27), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Đất nước

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Chính tả: Nhớ - viết (Cửa sông?)

GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

28

Chính tả: Nghe - viết (Bà cụ bán hàng nước chè)

HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nhớ - viết (Đất nước)

29,

30,

31,

32

Chính tả: Nghe - viết (Cô gái của tương lai)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 29, 30) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Tập đọc: Bầm ơi

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Tà áo dài Việt Nam)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 31, 32) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nhớ - viết ( Bầm ơi)

Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại (tuần 29)

Không dạy bài này.

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nam và nữ (tuần 30)

- Ghép thành chủ đề (dạy trong 1 tiết).

- Giảm bài tập 3 (tr.120), bài tập 3 (tr.129).

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nam và nữ (tuần 31)

Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Chủ điểm «Nam và nữ» (tuần 29, 30, 31), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Những cánh buồm

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Kể chuyện: Nhà vô địch

Chủ điểm «Những chủ nhân tương lai» (tuần 32, 33, 34), GV lựa chọn tổ chức cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

33,

34

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Tập đọc: Sang năm con lên bảy

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Chính tả: Nghe - viết (Trong lời mẹ hát)

Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 33, 34) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Chính tả: Nhớ - viết (Sang năm con lên bảy)

35

Chính tả: Nghe - viết (Trẻ con ở Sơn Mỹ)

HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

2. Giảm tải chương trình môn Toán lớp 5

Tuần

Tên bài học

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

2

Luyện tập (tr. 9)

Không dạy bài này.

Hỗn số (tiếp theo) (tr. 13)

- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 14); bài tập 3 (Luyện tập tr. 14).

Luyện tập (tr. 14)

3

Luyện tập chung (tr. 15)

- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 1 (tr. 15); bài tập 2, bài tập 3 (tr. 16).

Luyện tập chung (tr. 15)

Luyện tập chung (tr. 16)

Không dạy bài này.

4

Luyện tập chung (tr. 22)

Không dạy bài này.

5

Mi-li-mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích (tr. 27)

- Ghép thành chủ đề.

- Không làm bài tập 3 (tr. 26); bài tập 3 (tr. 28); bài tập 3,

bài tập 4 (tr. 29).

6

Luyện tập (tr. 28)

Luyện tập chung (tr. 31)

Không dạy bài này.

7

Luyện tập chung (tr. 32)

Không dạy bài này.

8

Luyện tập chung (tr. 43)

- Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Không làm bài tập 4 (a) (tr. 43).

9

Luyện tập (tr. 48)

Không dạy bài này.

10

Luyện tập chung (tr. 48)

Không dạy bài này.

11

Luyện tập chung (tr. 55)

Không dạy bài này.

12

Nhân một số thập phân với một số thập phân (tr. 58)

- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b 0,ab.

Luyện tập (tr. 60)

Luyện tập (tr. 61)

- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép nhân một số với số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b 0,ab.

Luyện tập chung (tr. 61)

13

Luyện tập chung (tr. 62)

Không dạy bài này.

Chia một số thập phân cho một số thập phân (tr. 71)

- Ghép thành chủ đề.

- Điều chỉnh các bài tập luyện tập phép chi một số thập phân cho số thập phân có không quá hai chữ số ở dạng: a,b 0,ab.

Luyện tập (tr. 72)

15

Luyện tập chung (tr. 72)

Không dạy bài này.

Luyện tập chung (tr. 73)

Không dạy bài này.

16

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (tr. 78)

Không dạy bài này.

Luyện tập (tr. 79)

Không dạy bài này.

Luyện tập chung (tr. 79)

Không dạy bài này.

17

Luyện tập chung (tr. 80)

Không dạy bài này.

Giới thiệu máy tính bỏ túi (tr. 81)

- Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.

- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 82).

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (tr. 82)

- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

- Không làm bài tập 3 (tr. 84).

18

Luyện tập chung (tr. 89)

Không dạy bài này.

19

Luyện tập chung (tr. 95)

Không dạy bài này.

Hình tròn, đường tròn (tr. 96)

Không dạy bài này.

20

Diện tích hình tròn (tr. 99)

- Tập trung yêu cầu tính được diện tích hình tròn khi biết bán kính hoặc chu vi của hình tròn.

- Không làm bài tập 1, bài tập 2 (tr.100), bài tập 3 (tr.101).

Luyện tập (tr. 100)

Luyện tập chung (tr. 100)

21

Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr.104-106)

Không dạy bài này.

Luyện tập chung (tr. 106)

Không dạy bài này.

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

- Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Không làm bài tập 1 (tr. 110).

22

Luyện tập (tr. 110)

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (tr.111)

- Tập trung yêu cầu tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.

Luyện tập (tr. 112)

- Không làm bài tập 1, bài tập 3 (tr. 112).

23

Luyện tập (tr. 119)

Không dạy bài này.

Thể tích hình hộp chữ nhật (tr. 120)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung yêu cầu tính thể tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương và vận dụng để giải một số bài tập liên quan; biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.

- Không làm bài tập 3 (tr. 123).

Thể tích hình lập phương (tr. 122)

24

Luyện tập chung (tr. 123)

Luyện tập chung (tr. 124)

Luyện tập chung (tr. 127)

Không dạy bài này.

28

Luyện tập chung (tr. 144)

Không dạy bài này.

Luyện tập chung (tr. 145)

Không dạy bài này.

Ôn tập về phân số (tr. 148)

- Tập trung ôn tập về rút gọn phân số, quy đồng mẫu số, so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự.

- Không làm bài tập 1 (tr. 149), bài tập 4 (tr. 150).

29

Ôn tập về phân số (tiếp theo) (tr.149)

Ôn tập về số thập phân (tr. 150)

Tập trung ôn tập về cách đọc, viết số thập phân; so sánh, xếp thứ tự các số thập phân.

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) (tr. 151)

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tr. 152)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung ôn tập về viết các số đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích dưới dạng số thập phân.

- Không làm bài tập 3 (tr. 153).

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) (tr. 153)

30

Ôn tập về đo diện tích (tr. 154)

Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)

Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo) (tr. 155)

Phép cộng (tr. 158)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung ôn tập về thực hiện bốn phép tính với các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.

31

Phép trừ (tr. 159)

Luyện tập (tr. 160)

Phép nhân (tr. 161)

Luyện tập (tr. 162)

Phép chia (tr. 163)

Tập trung ôn tập về tìm tỉ số phần trăm của hai số và giải toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số; tìm tỉ số phần trăm của một số cho trước.

32

Luyện tập (tr. 164)

Luyện tập (tr. 165)

33

Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình (tr. 168)

- Tập trung ôn tập về tính diện tích và thể tích các hình đã học.

- Không làm bài tập 2 (tr. 169).

Luyện tập (tr. 169)

Luyện tập chung (tr. 169)

Luyện tập (tr. 171)

Không dạy bài này.

34

Luyện tập chung (tr. 175)

- Ghép thành chủ đề.

- Tập trung thực hành tính và biết tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- Không làm bài tập 3 (tr. 175), bài tập 3 (tr. 176), bài tập 3 (tr. 177 từ trên xuống), bài tập 3 (tr. 177 từ dưới lên).

Luyện tập chung (tr. 176)

35

Luyện tập chung (tr. 176)

Luyện tập chung (tr. 177)

Luyện tập chung (tr. 178)

Không dạy bài này.

Luyện tập chung (tr. 179)

Không dạy bài này.

3. Giảm tải chương trình môn Khoa học lớp 5

Tuần

Tên bài học

Hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19

1,2

Bài 2. Nam hay nữ

Bài 3. Nam hay nữ (tiếp theo)

Thực hiện trong 1 tiết.

Không thực hiện trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” (Tr8). GV có thể khuyến khích HS thực hiện ở nhà.

2,3

Bài 4. Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào ?

Bài 5. Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ ?

Thực hiện trong 1 tiết.

3,4

Bài 6. Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Bài 7. Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

Ghép thành bài “Các giai đoạn của cuộc đời”, thực hiện trong 1 tiết.

Không thực hiện trò chơi “Ai? Họ đang ở giai đoạn nào của cuộc đời?” (Tr17).

5

Bài 9-10. Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện

Thực hiện trong 1 tiết.

Không thực hiện trò chơi “Chiếc ghế nguy hiểm” (Tr23).

6

Bài 11. Dùng thuốc an toàn

6,7

Bài 12. Phòng bệnh sốt rét

Bài 13. Phòng bệnh sốt xuất huyết Bài 14. Phòng bệnh viêm não

Ghép thành bài “Phòng tránh các bệnh lây truyền do muỗi

đốt”, thực hiện trong 2 tiết.

8,9

Bài 16. Phòng tránh HIV/AIDS

Bài 17. Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS

Ghép thành bài “Phòng tránh HIV/AIDS, thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS”, thực hiện trong 1 tiết.

Không thực hiện HĐ sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh (tr35)

10,11

20-21. Ôn tập: Con người và sức khoẻ

Thực hiện trong 1 tiết.

Không thực hiện hoạt động vẽ hoặc sưu tầm tranh (Tr44).

11

Bài 22. Tre, mây, song

Với các bài 22-32, GV lựa chọn một số bài về một số vật liệu phù hợp, thuận lợi với điều kiện địa phương để dạy.

12,

13

Bài 23. Sắt, gang, thép

Bài 24. Đồng và hợp kim của đồng Bài 25. Nhôm

13,

14

Bài 26. Đá vôi

Bài 27. Gốm xây dựng: gạch, ngói Bài 28. Xi măng

15,

16

Bài 29. Thủy tinh

Bài 30. Cao su Bài 31. Chất dẻo

16

Bài 32. Tơ sợi

- Trong bối cảnh dịch Covid-19, không yêu cầu HS thực hiện việc đi điều tra, tìm hiểu ở môi trường địa phương xung quanh cũng như không yêu cầu HS thực hiện các hoạt động tìm hiểu mà đòi hỏi tiếp xúc gần với động vật (để an toàn, tránh lây nhiễm bệnh). Chú ý phát huy kinh nghiệm, hiểu biết sẵn có của HS trong học tập.

- Với thí nghiệm ở một số bài, khi điều kiện khó tổ chức cho HS trực tiếp thực hiện thì có thể thay bằng: GV tiến hành thí nghiệm đồng thời tổ chức cho HS tích cực tham gia ở các khâu như đưa ra phương án thí nghiệm, dự đoán, hay rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm. Với một số thí nghiệm đơn giản có thể hướng dẫn các em tự làm ở nhà.

- Một số hoạt động vẽ, sưu tầm, trò chơi có thể hướng dẫn cho HS tự thực hiện ở nhà.

Giảm tải chương trình học lớp 5 bao gồm nội dung giảm tải đầy đủ các môn lớp 5 trong chương trình học cho các thầy cô tham khảo, soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Các thầy cô tham khảo Kế hoạch dạy học lớp 5 theo CV mới nhất

Đánh giá bài viết
1 8.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 5 Xem thêm