Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm khách quan ôn tập Vật lý 10 bao gồm 516 câu trắc nghiệm xuyên suốt các chuyên đề trong chương trình Vật lý 10, tài liệu giúp các bạn học sinh tự ôn tập, kiểm tra kiến thức bản thân, nắm chắc lý thuyết và các bài tập Vật lý lớp 10 nâng cao và cơ bản.

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TNKQ ÔN TẬP VẬT LÝ 10

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều:

A. x = xo +vot + 1/2 at2 B.x =xo+vot2+ 1/2at2 C.x=xo+1/2at2 D.x=xo + vot + 1/2at2

Câu 2: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có:

A. Gia tốc a >0.
B. Tích số a.v > 0.
C. Tích số a.v < 0.
D. Vận tốc tăng theo thời gian.

Câu 3: Hình bên là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động. Đoạn nào ứng với chuyển động thẳng đều:

Câu 4: Trong chuyển động thẳng đều, nếu quãng đường không thay đổi thì:

A. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.
B. Thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.
C. Thời gian và vận tốc luôn là 1 hằng số.
D. Thời gian không thay đổi và vận tốc luôn biến đổi.

Câu 5: Vật nào được xem là rơi tự do?

A. Viên đạn đang bay trên không trung.
B. Phi công đang nhảy dù (đã bật dù).
C. Quả táo rơi từ trên cây xuống.
D. Máy bay đang bay gặp tai nạn và rơi xuống.

Câu 6: Câu nào là sai?

A. Gia tốc hướng tâm chỉ đặc trưng cho độ lớn của vận tốc.
B. Gia tốc trong chuyển động thẳng đều bằng không.
C. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi về hướng và cả độ lớn.
D. Gia tốc là một đại lượng véc tơ.

Đánh giá bài viết
3 3.400
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 10 Xem thêm