Unit 4 lớp 7 A closer look 1

Lời giải bài tập tiếng Anh 7 mới Unit 4 A closer look 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 7 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 1 tiếng Anh lớp 7 Unit 4 Music and Arts hướng dẫn giải bài tập 1 - 7 SGK trang 40 tiếng Anh lớp 7 mới giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- know more about the life of art and music.

- practice the sounds: /ʃ/, /Ʒ/.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Music and Art”.

- Phonics: /ʃ/ and /Ʒ/

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 7 Unit 4 A closer look 1

1. Listen and repeat these words. Nghe và lặp lại những từ sau.

Bài nghe

painter (họa sĩ); artist (nhà mỹ thuật);

actress (nữ diễn viên); musician (nhạc sĩ, nhạc công);

puppet (múa rối); dancer (vũ công);

singer (ca sĩ); song writer (nhạc sĩ, tác giả bài hát);

2. Match a word in A with a phrase in B. Nối một từ trong phần A với một cụm từ trong phần B.

Đáp án

1. e; 2. b; 3. a; 4. d; 5. c;

Hướng dẫn dịch

1 - e - play the guitar (chơi ghi ta)

2 - b - draw a portrait (vẽ một bức chân dung)

3 - a - write a song (viết một bài hát)

4 - d - work as an actor (làm như một diễn viên)

5 - c - take a photo (chụp một bức hình)

3. a. Put these letters in order to make musical instruments. Sắp xếp lại trật tự những chữ sau để tạo thành tên nhạc cụ.

Đáp án

1 - drum;

2 - piano;

3 - cello;

4 - guitar;

5 - violin;

6 - saxophone;

b. Write the type of musical instruments in the box under each picture. Viết tên loại nhạc cụ trong bảng vào dưới mỗi bức tranh.

Đáp án

1. a guitar; 2. a drum; 3. Dan Bau; 4. a violin

5. a cello; 6. a piano; 7. a saxophone;

4. Put one of these words in each blank to finish the sentences. Đặt một trong những từ này vào mỗi khoảng trống để hoàn thành câu sau.

Đáp án

1 - painter;

2 - Pop;

3 - singer;

4 - draw;

5 - puppet;

6 - instrument;

Hướng dẫn dịch

1. Bạn của ba tôi là một họa sĩ giỏi.

2. Nhạc pop không hào hứng như nhạc rock và roll.

3. Ca sĩ mà tôi thích nhất là Karen Carpenter.

4. Tôi thích vẽ truyện tranh.

5. Nhiều khách du lịch đến Việt Nam để xem chương trình múa rối nước.

6. Ở Việt Nam, đàn Bầu là một nhạc cụ truyền thống.

5. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ʃ/, and/Ʒ/. Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /ʃ/, và âm /Ʒ/.

Bài nghe

/ʃ/: condition, ocean, shy, sugar, machine

/Ʒ/: measure, pleasure, usual, vision, decision

6. Listen to the words and put them into two groups. Nghe các từ sau và xếp chúng vào 2 nhóm.

Bài nghe

Đáp án

/ʃ/: anxious, musician, dishwasher, rubbish

/Ʒ/: closure, occasion, leisure, television

7. Listen and repeat the sentences. Underline the words with the sound /ʃ/ once. Underline the words with the sound /ʒ/ twice. Nghe và lặp lại các câu sau. Gạch một gạch dưới các từ có âm /ʃ/, gạch 2 gạch dưới từ có âm /ʒ/.

Bài nghe

Đáp án

1. Can you show me the new machine?

2. They sing the song "Auld Lang Syne" on some occasions.

3. The musician is very anxious about the next performance.

4. She wanted to share her pleasure with other people.

5. The new cinema is opposite die bus station.

6. Are you sure this is an interesting television programme?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 4 Music and Arts A closer look 1. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm