Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất Lương tối thiểu vùng theo nghị định 153/2016/NĐ-CP

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 mới nhất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được thực hiện theo nghị định 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016. Lương tối thiểu vùng năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo những điểm mới về lương 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 250 KB

Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc số 45/2013/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc số 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc số 45/2013/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc số 45/2013/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2013. Từ ngày 1/7, người lao động chỉ được làm thêm không quá 12 giờ/ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 231 KB

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị Quy định cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị

Chế độ cho CBCC tham gia lực lượng quân nhân dự bị
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Chế độ chính sách của cán bộ, công chức ngoài quân đội đang làm việc tại các cơ quan, đơn vi Nhà nước khi có Lệnh tổng động viên tham gia vào lực lượng dự bị động viên sẽ được VnDoc.com tổng hợp lại như dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Cách tính lương cơ bản mới nhất 2017 Cách tính lương cơ bản mới nhất 2017 Hướng dẫn cách tính lương cơ bản cho cán bộ, công chức

Cách tính lương cơ bản mới nhất 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Cách tính lương cơ bản mới nhất như thế nào? Xác định mức lương cơ bản đối với doanh nghiệp và cán bộ, công chức như thế nào? Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 199 KB

Tăng lương tối thiểu vùng 2018 Tăng lương tối thiểu vùng 2018 Chuẩn bị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Tăng lương tối thiểu vùng 2018
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Công văn 323/LĐTBXH-LĐTL về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng ngày 07/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề cập tới việc tăng lương tối thiểu vùng 2018. Mời các bạn tham khảo.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 170 KB

Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc mới nhất Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc mới nhất Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất 2017

Hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc mới nhất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Thủ tục về trợ cấp thôi việc được thực hiện ở từng doanh nghiệp như thế nào? Công thức tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp? Mời các bạn cùng tìm hiểu về hai vấn đề này như sau.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 196 KB

Điểm mới Thông tư 40/2017/TT-BTC về công tác phí của cán bộ, công chức Điểm mới Thông tư 40/2017/TT-BTC về công tác phí của cán bộ, công chức Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Điểm mới Thông tư 40/2017/TT-BTC về công tác phí của cán bộ, công chức
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Mời các bạn tham khảo Quy định mới về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 274 KB

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017 Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017 Hướng dẫn cách tính tiền lương, phụ cấp từ ngày 01/7/2017

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ 01/7/2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Cách tính lương cơ bản, lương phụ cấp đối với công chức năm 2017 dưới đây rất đơn giản. Mời các bạn cùng xem và download về và áp dụng để biết cách tính lương theo hệ số, cách tính lương giáo viên, cách tính lương tăng ca năm 2017
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 295 KB

Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Quy định tính lương mới cho cán bộ công chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV thực hiện mức lương cơ sở áp dụng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 • Phát hành: Bộ Nội vụ
 • Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 10/6/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 312 KB

Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng Quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp 2017

Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Các chế độ nghỉ và được hưởng của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ban hành ngày 23/08/2016.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 302 KB
Có tất cả 636 tài liệu.