Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng, gồm: Đối tượng, nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 595 KB

Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động Biểu mẫu khai báo, điều tra tai nạn lao động trong quân đội

Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
 • Phát hành: Bộ Quốc phòng
 • Thông tư 01/2017/TT-BQP quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Mời các bạn tham khảo kèm theo Danh mục các chấn thương để xác định loại tai nạn lao động nặng.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 619 KB

Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? So sánh lương trong hợp đồng và lương thực tế

Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • So sánh lương trong hợp đồng và lương thực tế? Lương trong hợp đồng khác lương thực tế, đóng BHXH thế nào? Đó là những câu hỏi mà các bạn kế toán đã gửi tới. VnDoc.com xin trả lời qua ví dụ dưới đây.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 219 KB

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Kế hoạch triển khai tháng an toàn vệ sinh lao động

Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 20 tháng 02 năm 2017.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 377 KB

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thương lượng bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thương lượng bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp Bồi thường khi đình công bất hợp pháp

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thương lượng bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động, và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 191 KB

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động, kỷ luật lao động
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 451 KB

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ Quy định mới tiền làm thêm giờ vào ban đêm

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo Quy định mới tiền làm thêm giờ vào ban đêm.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 181 KB

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất Mức trích đóng các loại bảo hiểm năm 2017

Tỷ lệ trích các khoản theo lương năm 2017 mới nhất
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Theo Quyết định 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm theo lương, mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, hình thức đóng cụ thể như dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất hiện nay.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 325 KB

04 loại lương tối thiểu áp dụng trong năm 2017 04 loại lương tối thiểu áp dụng trong năm 2017 Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2017

04 loại lương tối thiểu áp dụng trong năm 2017
 • Phát hành: Sưu tầm
 • 04 loại lương tối thiểu áp dụng trong năm 2017: Lương tối thiểu vùng 2017; Lương cơ sở 2017; Lương tối thiểu đối với người giúp việc gia đình 2017; Lương tối thiểu ngành 2017. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 218 KB

Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học Tiêu chuẩn xếp lương giáo viên tiểu học

Thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Thông tư liên lịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về quy định chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên tiểu học cũng như quy định mã số, tiêu chuẩn bổ nhiệm và xếp lương cho giáo viên tiểu học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 226 KB
Có tất cả 568 tài liệu.