Trần Thị Hà Vi Tiếng Anh lớp 8

When I was a child. I often played soccer after school (used)

Viết lại câu sử dụng used:

 

 

3
3 Câu trả lời
 • Kẻ cướp trái tim tôi
  Kẻ cướp trái tim tôi

  >> After school, we used to play soccer when we were young

  0 Trả lời 10:11 05/01
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  We used to play soccer after school when we were young

  0 Trả lời 10:12 05/01
 • Ỉn
  0 Trả lời 10:14 05/01
Tìm thêm: Viết lại câu

Tiếng Anh

Xem thêm