Write a paragraph of about 70 words about the eating habits

Tiếng Anh 7 Global Success Unit 5 Skills 2

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau cách viết đoạn văn về thói quen ăn uống ở khu vực của bạn. Mời các bạn tham khảo.

Write a paragraph of about 70 words about the eating habits

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Topic: Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về thói quen ăn uống ở khu vực của bạn)

Write a paragraph describing eating habits số 1

I live in a town that is far from the city center, so meal’s choices in the neighbourhood aren’t as many as in the city center. Everyone in my town often wakes up at 5 a.m and has breakfast at home. They usually eat rice with veggies or noodles. At lunch, they eat meat and vegetables with rice. After eating , they have to work until the evening and have dinner at 6 or 7, in the evening, their meal always look like fried meat or fish, lettuce or cucumber.

Bài dịch

Tôi sống ở một thị trấn cách xa trung tâm thành phố nên các lựa chọn bữa ăn ở khu vực lân cận không nhiều như ở trung tâm thành phố. Mọi người trong thị trấn của tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và ăn sáng ở nhà. Họ thường ăn cơm với rau hoặc mì. Vào bữa trưa, họ ăn thịt và rau với cơm. Sau khi ăn xong, họ phải làm việc cho đến tối và ăn tối lúc 6 hoặc 7 giờ, bữa tối của họ luôn có thịt hoặc cá rán, xà lách hoặc dưa chuột.

Viết đoạn văn về thói quen ăn uống bằng tiếng Anh số 2

People in our area have various choices of eating. In the morning, they usually eat outside with pho, sticky rice, banh mi, …. They normally eat lunch in the office at 12 p.m. They may bring a lunch box. There is usually a savory dish, a light dish with plenty of vegetables and meat. In the evening, they often have dinner at 7 p.m. They usually eat rice with fish or meat and vegetables. At the weekends, they may eat out in restaurants.

Bài dịch

Những người sống trong khu vực của chúng tôi có nhiều lựa chọn ăn uống. Buổi sáng, họ thường ăn ở ngoài với phở, xôi, bánh mì,…. Họ thường ăn trưa tại văn phòng lúc 12 giờ đêm. Họ có thể mang theo hộp cơm trưa. Thường có món mặn, món nhạt với nhiều rau và thịt. Vào buổi tối, họ thường ăn tối lúc 7 giờ tối. Họ thường ăn cơm với cá hoặc thịt và rau. Vào cuối tuần, họ có thể đi ăn ở nhà hàng.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write a paragraph of about 70 words about the eating habits. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Write a passage to give advice on how to avoid viruses, Write a letter to invite someone to a street painting festival....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 45
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm