Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34

2 296

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 34

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức đã được học trong lesson 3 Unit 20: Where's Sa Pa? và phần Review 3. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng làm bài và đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tham khảo.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 34

Unit 20: Lesson 3

Review

1. Match and write. Then read the words aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34

2. Look and circle a or b.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34

3. Look and circle T (True) or F (False).

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34

4. Read the text again and write the answers.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

1. market    2. garden      3. north     4. car       5. farmer         6. horse

2.

1. b    2. b      3. a      4. b     5. a       6. b

3.

1. F       2. F       3. F          4. T

4.

1. He/she is in Ho Chi Minh city.

2. It is in south Viet Nam.

3. No, it isn’t.

4. It is sunny and a little windy.

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 34, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 296
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm