Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12: Robots

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH LỚP 6
Unit 12: Robots
Topic:
Robots and what robots can do
Phonetics:
Diphthongs: /ɔɪ/ and /aʊ/
Grammar:
Review: can/ could/ will
be able to V
Vocabulary:
Names of everyday activities
Words to describe robots and their abilities
Skills:
Talking about abilities and skills of robots
Expressing agreement and disagreement
I. Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of
each word is given).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Read the sentences. Then single-underline the words with sound /ɔɪ/ and
double-underline the words with sound /aʊ/.
1. That boy is shouting too loudly.
2. That toy is very noisy.
3. I’ve found a mouse in the house.
4. That noise is very annoying.
5. A little round mouse is running around in the lounge.
6. You should low down your voice.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
7. Look! Can you see a brown cow?
8. I’ve found a coin under the couch now.
9. It’s the most crowded road in the down town.
10. You can make a choice and enjoy it.
III. Put the correct word in the box under each picture.
cut the hedge do the laundry doctor robot
feed the baby guard the house look after the baby
make coffee lift heavy thing teaching robot
worker robot

Ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 6 Unit 12: Robots

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm rất nhiều bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố thêm kiến thức đã được học. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em học sinh dễ dàng so sánh đối chiếu kết quả sau khi làm xong.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12: Robots. Ngoài ra, để có nguồn tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com được cập nhật liên tục như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
1 738
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm