Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11: Our greener world

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP NÂNG CAO TIẾNG ANH LỚP 6
Unit 11: Our greener world
Topic:
Topic:
Saving the environment
Phonetics:
Sounds /a:/ and /æ/ represented by the letter a
Grammar:
Conditional 1
Indefinite quantifiers: much, a lot, a little
Vocabulary:
Words related to environmental problems and their effects
Things that can be reduced and recycled
Skills:
Talking about ways to “go green”
I. Choose the word having the underlined part pronounced differently in each
line.
1. A. happen
B. family
C. rapid
D. father
2. A. character
B. argue
C. party
D. carbon
3. A. land
B. manage
C. grass
D. habitat
4. A. habit
B. play
C. active
D. understand
5. A. class
B. answer
C. fatten
D. faster
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter
of each word is given).
III. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete each of the following
sentences.
1. We can reuse things like _______ .
A. Envelopes
B. Plastic bottles
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Cloth bags
D. Glasses
2. People throw away millions of _____every year.
A. Old car tires
B. Drink cans
C. Old newspapers
D. Household wastes
3. Will you _________, please?
A. Open the garbage can
B. Hang the clothes
C. Empty the dustbin
D. Collect the bottles
4. Billions of ________ are thrown away every year all over the world.
A. Cans
B. Bottles
C. Cups
D. Glasses
5. Things like________ can be reused.
A. Plastic bags
B. Fabrics
C. Paper toys
D. Envelopes

Ôn tập Unit 11 tiếng Anh lớp 6 chương trình mới

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 11: Our greener world do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm rất nhiều bài tập tiếng Anh nâng cao khác nhau về từ vựng, ngữ pháp, sẽ là tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 ôn luyện. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng so sánh đối chiếu, củng cố lại các kiến thức đã được học trong Bài 11.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11: Our greener world, Ngoài ra, để có nguồn tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới, các em có thể tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh khác trên VnDoc.com được cập nhật liên tục như: Tiếng anh lớp 6 theo từng unit, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,...

Đánh giá bài viết
5 1.411
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm