Bài tập Tết môn Toán lớp 12

Bài tập Tết môn Toán lớp 12

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố nội dung chương trình Toán 12 trong nửa đầu năm học, tránh việc quên kiến thức sau dịp nghỉ Tết 2017, VnDoc.con xin giới thiệu Bài tập Tết môn Toán lớp 12. Đây cũng là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô ra đề ôn tập Tết cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập Tết môn Hóa học lớp 12

300 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

BÀI TẬP TẾT 2017

Bài 1. Tìm m để hàm số Bài tập Tết môn Toán lớp 12 đồng biến trên khoảng (1; +∞).

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 2. Cho hàm số y = x3 - 3x2 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ bằng 1.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 3. Cho hàm số: Bài tập Tết môn Toán lớp 12. Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 4. Cho hàm số: y = -2x3 + 6x2 - 5 (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-1; -13).

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 5. Tìm m để hàm số y = (m + 2)x3 + 3x2 + mx - 5 có cực đại, cực tiểu.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 6. Tìm m để hàm số y = x3 - 3mx2 + (m2 - 1)x + 2 đạt cực đại tại x = 2.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 7. Viết ptđt đi qua 2 điểm cực trị hàm số: y = x3 - 2x2 - x + 1.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 8. Tìm m để hàm số y = 2x3 + 3(m - 1)x2 + 6(m - 2)x - 1 có đường thẳng đi qua 2 cực trị song song với đt: y = –4x + 1.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 9. Tìm max, min của hàm số

Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 10. Tìm max, min của hàm số: y = 2x3 + 3x2 - 12x + 1 trên [–1; 5]

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 11. Tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt |x|3 - 3|x| + 2 = m + 1

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 12. Gọi Bài tập Tết môn Toán lớp 12 có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A và B. Hãy tính diện tích tam giác OAB?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 13. Cho log26 = a. Tính log318 theo a.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 14. Cho log25 = a; log35 = b. Tính log65 a và b.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 15. Giải phương trình: 9x + 6x = 2.4x.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 16. Giải phương trình: Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 17. Giải phương trình: Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 18. Giải phương trình: Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 19. Giải phương trình Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bài 20. Giải bất phương trình Bài tập Tết môn Toán lớp 12

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 221
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm