Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 3 When did you go on holiday?

Tiếng Anh 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Mời các bạn học sinh tiếp tục tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 5, Chương trình bộ GD - ĐT sau đây để tiếp tục ôn tập các dạng bài tập Tiếng Anh trong Unit 3 nhé. Chúc các bạn học tập tốt.

* Tham khảo tài liệu hướng dẫn học Unit 3 lớp 5 tại:

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Where did you go on holiday?

I. Complete the words. (hoàn thành các từ sau)

1. a__ti__t  6. d__to__
2. d__iv__r  7. n__rs__
3. p__s__m__n  8. t__ac__e__r
4. f__rm__r  9. st__de__t
5. w__rk__r  10. sin__e__

II. Hãy tìm từ thích hợp điền dưới những hình vẽ sau.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3

III. Hãy điền vào chỗ trống những từ đã cho.

Favourite musician student like singer

My name is Ngoc. I am a ______1_______ at Thang Long Primary school. Music is my _________2____ subject. I want to be a ____3________ because I like to sing. I ____4____ to play the piano too. I want to be a _____5_____ in the future.

IV. Hãy viết về những người trong gia đình em về

+ Name + Age + Job + like

EX. My mother is Hoa. She is thirty years old. She is a nurse. She likes cooking.

My mother is..................................

...................................................

...................................................

My father.....................................

...................................................

...................................................

My brother/sister..........................

...................................................

...................................................

V. Trả lời các câu hỏi sau.

1. What is your name? __________________________________

2. How old are you? ___________________________________

3. What do you do? ___________________________________

4. Where are you from? ___________________________________

5. When is your birthday? ___________________________________

6. Where were you born? ___________________________________

7. What is the date today? ___________________________________

8. Is your house big? ___________________________________

9. How many pens do you have? ___________________________________

10. What subject do you like the most? __________________________

11. How many people are there in your family?_______________________

12. What does your father do? __________________________________

13. Where does he work? __________________________________

14. What does your mother do? __________________________________

15. Where does she work? __________________________________

ĐÁP ÁN

I. Complete the words. (hoàn thành các từ sau)

1 - artist; 2 - driver; 3 - postman; 4 - farmer; 5 - worker;

6- doctor; 7 - nurse; 8 - teacher; 9 - student; 10 - singer;

II. Hãy tìm từ thích hợp điền dưới những hình vẽ sau.

1 - doctor; 2 - nurse; 3 - singer; 4 - teacher;

5 - student; 6- farmer; 7 - postman; 8 - driver;

III. Hãy điền vào chỗ trống những từ đã cho.

1 - student; 2 - favourite; 3 - singer; 4 - like; 5 - musician;

IV. Hãy viết về những người trong gia đình em về Tên, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích.

My mother is Lien. She is thirty - four years old. She is a teacher. She likes gardening.

My father is Phong. He is thirty - six years old. He is an engineer. He likes reading newspaper.

My brother is Nam. He is seventeen years old. He is is a student. He likes playing sports.

V. Trả lời các câu hỏi sau.

Học sinh tự trả lời về bản thân.

Gợi ý

1. My name is Le.

2. I am ten years old.

3. I am a student.

4. I am from Thai Binh.

5. It is on 21st, December.

6. I was born in Thai Binh.

7. It is the forth, October.

8. Yes, it is.

9. I have two pens.

10. I like English most.

11. There are four people in my family.

12. He is a farmer.

13. He works on farm.

14. She is a farmer..

15. She works on farm.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
18 13.358
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Anhthu Nguyễn
    Anhthu Nguyễn có cái nào ko có lời giải ko
    Thích Phản hồi 09:46 28/07
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm