Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (2)

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (2)

Trong Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (2), các em sẽ làm những bài tập phép cộng trong phạm vi 5, phép cộng trong phạm vi 10, phép cộng trong phạm vi 20 với những dạng bài Complete the Addition Sentences, Add and Draw Number Lines. Mời các em làm bài.

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION (1)

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: 2 Digit Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Compare and Order numbers up to 100

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1 ADDITION có đáp án

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Comparing & Ordering

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Numbers & Counting

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Writing Numbers up to 100

Sách Toán Song Ngữ Việt - Anh

Bộ sách toán song ngữ lớp 1

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Skip Counting by 1 Digit

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Odd & Even Numbers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 1: Ordinal Numbers

Violympic - Toán

Đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 1

Đánh giá bài viết
1 2.439
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm