Bài tập Word Form lớp 7 Unit 3

Bài tập Word Form Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Community Service ở Tiếng Anh lớp 7 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 3, có đáp án giúp học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7Ngữ Văn lớp 7. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 7 Unit 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Give the correct form of the words in brackets

1. Community ______________ have a lot of positive effects on students. (serve)

2. Many people were made ________ after the food. (home)

3. ______________ people find it difficult to have a job. (disable)

4. The campaign _________ people to recycle glass, cans and paper. (courage)

5. I’d like to work as a volunteer for a charity ______________. (organise)

6. There are many kinds of _______ pollution such as air pollution, land pollution and water pollution. (environment)

7. He made a £5000 ______________ to charity. (donate)

8. The programme was _________ to both the community and individuals. (benefit)

9. The Soup Kitchen is a ______________ organization that provides free meals for needy people. (profit)

10. This project has been funded by _________ contributions. (volunteer)

11. The organization is funded by ______________ donations. (charity)

12. We help the ______________ with housework and gardening. (old)

13. The children volunteered to clean up their _________ and local area. (neighbor)

14. We’ve __________ books and clothes to the children in remote areas. (donation)

15. The programme was _________ to both the community and individuals. (benefit)

16. We’ve worked together for several months to provide good facilities for ______ people (able)

17. We talked to and sang for the ________ people at a nursing home. (old)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 7 Unit 3

Give the correct form of the words in brackets

1. Community ______________ have a lot of positive effects on students. (serve)

2. Many people were made ___homeless_____ after the food. (home)

3. _____Disabled_________ people find it difficult to have a job. (disable)

4. The campaign ____encourages_____ people to recycle glass, cans and paper. (courage)

5. I’d like to work as a volunteer for a charity ______organization_____. (organise)

6. There are many kinds of ___environmental____ pollution such as air pollution, land pollution and water pollution. (environment)

7. He made a £5000 ______donation________ to charity. (donate)

8. The programme was ___beneficial______ to both the community and individuals. (benefit)

9. The Soup Kitchen is a ______non-profit________ organization that provides free meals for needy people. (profit)

10. This project has been funded by ____voluntary_____ contributions. (volunteer)

11. The organization is funded by _______charitable_______ donations. (charity)

12. We help the ______elderly________ with housework and gardening. (old)

13. The children volunteered to clean up their ____neighborhood_____ and local area. (neighbor)

14. We’ve _____donated_____ books and clothes to the children in remote areas. (donation)

15. The programme was ___beneficial______ to both the community and individuals. (benefit)

16. We’ve worked together for several months to provide good facilities for ___disabled___ people. (able)

17. We talked to and sang for the ___elderly_____ people at a nursing home. (old)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 7 Unit 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 3 lớp 7 nâng cao: Community service, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.884
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm