Bài tập Word Form lớp 8 Unit 7

Bài tập Word Form lớp 8 có đáp án

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các từ nằm trong chủ đề Festivals in Vietnam ở Tiếng Anh 8 mới đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ từ vựng cũng như các dạng thức của chúng ở vai trò tính từ, động từ, trạng từ và danh từ xuyên suốt từ Unit 7, có đáp án giúp học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8Ngữ Văn lớp 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập Word Form lớp 8 Unit 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets

1. It’s evidence that this ocean is clean and environmentally________. (pollute)

2. Diseases are primarily due to________ food and air. (contaminate)

3. While some Chemicals may be harmless others can cause________. (damage)

4. Life expectancy has gone down due to________ diseases caused by air pollution. (die)

5. In remote regions, the air is pure and the crops are free of ________ insecticides. (poison)

6. Some scientists warn that light________ damages people and animals. (pollute)

7. Many Chemicals have a________ effect on the environment. (damage)

8. The dumping of________ I sewage into the sea is a source of ocean pollution. (treat)

9. A________ is a substance that makes something dirty, polluted, or poisonous.

(contaminate)

10. Water pollution can lead to the________ of aquatic plants and animals. (die)

11. An _______ of agrochemicals is pesticides. (illustrate)

12. People believe that the _________ water has brought cancer to the local residents. (pollute)

13. Light pollution makes us _________ see the stars in the sky. (able)

14. ________ habitats have been destroyed in recent years. (nature)

15. A number of cleaning products contains __________ chemicals. (harm)

16. Contaminants are usually _________ to aquatic plants. (poison)

17. Noise is considered as ___________ pollution. (environment)

-The end-

Đáp án bài tập Word Form lớp 8 Unit 7

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets

1. unpolluted

2. contaminated

3. damage

4. deadly

5. poisonous

6. pollution

7. damaging

8. untreated

9. contaminant

10. death

11. illustration

12. polluted

13. unable

14. Natural

15. harmful

16. poisonous

17. environmental

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Word Form lớp 8 Unit 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 6, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 625
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm