Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28

Bài thu hoạch BDTX module THCS28

VnDoc.com xin gửi tới thầy cô bài viết Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28 để thầy cô cùng tham khảo. Bài thu hoạch BDTX module THCS28 là bài thu hoạch về kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS. Mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết và tải về bài thu hoạch tại đây.

MODULE THCS28

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH

TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Hoạt động 3: Thực hành triển khai và thực hiện việc đánh giá một kế hoạch hoạt động giáo dục cho học sinh THCS hướng tới một chủ điểm giáo dục trong năm

1. Người chủ trì nêu ra mục tiêu của cuộc họp, yêu cầu thư kí ghi lại những nội dung cần thiết vào biên bản cuộc họp.

a. Thực hiện thảo luận và phân công công việc.

Mỗi nhóm sẽ lựa chọn chủ đề hoạt động và thảo luận theo những nội dung dưới đây:

- Thành lập Ban xây dựng nội dung và thiết kế hình thức hoạt động

- Thành lập Ban Giám khảo cho hình thức thi sân khấu hoá

- Thành lập các đội thi

- Người dẫn chương trình

- Mỗi cố vấn chuyên môn

- Chuẩn bị cơ sở vật chất

- Người điều hành, giám sát toàn bộ chương trình cuộc thi

- Đánh giá việc thực hiện cuộc thi

- Thời gian bắt đầu, kết thúc, địa điểm, chi phí,…

Phương pháp, phương tiện:

Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, giấy A0, bút viết bảng, máy tính, máy chiếu...

Các bước tiến hành:

Bước 1. Lớp được chia làm hai nhóm. Mọi nhóm sẽ lụa chọn một mẫu giáo án về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Sau đó mọi nhóm sẽ tổ chức triển khai và thực hiện việc đánh giá việc thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đó.

Bước 2. Các nhóm thảo luận, lựa chọn các ý kiến ghi ra giấy A0, cử người đại diện lên trình bày.

Bưóc 3. Đại diện các nhóm lần lượt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu câu hỏi phản biện.

Phần 3. Tự nhận xét và đánh giá

Đánh giá nhận thức và kĩ năng, thái độ của người học thông qua các bài tập tình huống, sản phẩm thiết kế của nhóm.

Bài tập đánh giá:

1. Phiếu học tập

Thầy (cô) hãy sắp xếp các câu hỏi phù hợp vào từng khu vực của SWOT

S

W

O

T

 

 

 

 

2. Lớp của chúng ta có những điểm mạnh nào?

3. Những thành công của lớp trong năm học vừa qua là gì?

4. Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả mỹ mãn nhất?

5. Cá tính, nhân cách của GVCN (Cán bộ lớp, học sinh nào đó của lớp,... có những nổi trội gì so với người khác?)

6. Những thành tích của lớp, của cá nhân được xây dựng theo con đường nào, theo kiến thức cơ bản nào,... mà người khác không có?

7. Từng tổ nhóm học sinh trong lớp có những điểm mạnh gì?

8. Lớp của chúng ta có những điểm yếu nào?

9. Những yếu tổ nào dẫn đến thất bại của lớp trong năm học vừa qua?

10. Chúng ta đã làm những công việc nào có kết quả kém nhất?

11. Cá tính, nhân cách của GVCN (Cán bộ lớp, học sinh nào đó của lóp,... có những khiếm khuyết gi cần phải cải thiện?

12. Những thất bại của lớp, của cá nhân được diễn ra theo con đường nào, theo chiều hướng nào?,... có thể làm khác không?

13. Từng tổ, nhóm học sinh trong lớp có những điểm yếu gì cần khắc phục ?

14. Chủ trương sắp tới của Nhà nước (Bộ, sở,...), sẽ đem lại những lợi thế gì cho Trường, cho lớp chứng ta?

15. Sự quan tâm của lãnh đạo địa phương có giúp gì cho nhà trường hay không?

16. Những xu hướng giáo dục hoặc phương pháp giảng dạy mới nào mà chúng ta nhận thấy được?

17. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới này có ảnh hưởng gì lớn đến lớp học của mình không? (ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu,địa phương nơi trường đóng ,gia đình học sinh, lớp học)

18. Các quán Internet, game Online, karaoke,... có ảnh hưởng gì đến học sinh trong trường, hoặc lớp mình hay không?

19. Bạo lực học đường có xâm nhập vào trường, lớp mình không?

20. Đường giao thông xuống cấp và nạn kẹt xe, ùn tắc có ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh hay không?

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường là quan trọng và cần thiết, bởi lẽ kế hoạch giúp hiện thực hoá mục tiêu giáo dục của nhà trường là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh; giúp cán bộ quản lí và giáo viên trong nhà trường biết được các hoạt động giáo dục cần phải được thực hiện trong năm; giúp cho việc kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 290
Sắp xếp theo

Giáo dục - Đào tạo

Xem thêm