Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp. Đề thi học kì 1 lớp 1 này là tài liệu ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 1, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã được học trong học kì 1 lớp 1 môn Toán.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22:

Trường..................................

Lớp 1

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

Môn: Toán

Năm học: 2018 – 2019

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: 9 bé hơn số nào sau đây: (M2 - 0,5 điểm)

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2: Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10 (M2 - 0,5 điểm)

A. 2

B. 4
C. 3

Câu 3: (M3 - 1 điểm)

Có: 6 con gà. Thêm: 2 con gà. Có tất cả: ..... con gà?

A. 6

B. 7

C. 8

Câu 4: Đúng ghi đ, sai ghi s: (M1 - 1 điểm)

8 – 2 = 10 □

8 + 2 = 10 □

5 + 3 = 8 □

9 – 4 = 4 □

Câu 5: Nối (theo mẫu): (M1 - 1 điểm)

Câu 5 Toán lớp 1

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Câu 6: Viết các số 2, 5, 9, 8 (M1 - 1 điểm)

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:...........................................................................................

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .........................................................................................

Câu 7: <, >, = (M2 – 1 điểm)

5 + 3 .... 9 4 + 6 .... 6 + 2

7 + 2..... 5 +4 2 + 4 .... 4 + 2

Câu 8: Tính (M1 – 1 điểm)

Câu 8 Toán lớp 1

…………………………………………………………………

Câu 9: Số? (M4 – 1 điểm)

5 - 3 + □ = 9

10 - □ = 2 + 5

Câu 10: Viết phép tính thích hợp: (M3 – 0,5 điểm)

Câu 10 Toán lớp 1

Câu 11: Viết phép tính thích hợp: (M3 – 0,5 điểm)

Có: 9 cái kẹo

Ăn: 2 cái kẹo

Còn lại: …. cái kẹo?

Câu 11 Toán lớp 1

Câu 12: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (M1 – 1 điểm)

Trong hình bên có …….. hình vuông?

Câu 12 Toán lớp 1

Ma trận đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019

Mạch kiến thức kiến - kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Đọc, viết các số trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1.0

1.0

0.5

1.5

1.0

Cộng trừ các số trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

1

1

1

3

4

Số điểm

1.0

1.0

0.5

1.0

1.0

1.0

2.5

3.5

Viết phép tính thích hợp

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

2. Hình học

Nhận dạng các hình

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Tổng

Số câu

2

3

2

1

1

2

1

5

7

Số điểm

2.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

4.0

6.0

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán khác:

Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1:

Ngoài Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 12.318
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm