Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là

Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là. Cũng như nhắc lại các nội dung lý thuyết liên quan. Mời các bạn tham khảo.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số nội dung liên quan 

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố halogen là

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

D. ns2np1.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Các nguyên tố nhóm halogen thuộc nhóm VIIA, nên có 7 electron ở lớp ngoài cùng do đó cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là ns2np5

Đáp án C

Khái quát về nhóm halogen

Vị trí nhóm halogen trong bảng tuần hoàn hóa học

Nhóm halogen gồm: Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br), Iot (I), Atatin (At) (Atatin không gặp trong tự nhiên, nó được điều chế nhân tạo trong các lò phản ứng hạt nhân nên được xem xét chủ yếu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ).

Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA. Chúng đứng gần cuối chu kì, ngay trước các nguyên tố khí hiếm.

Cấu hình electron nguyên tử và cấu tạo phân tử của các nguyên tố trong nhóm halogen

Nguyên tử các nguyên tố halogen đều có 7e lớp ngoài cùng (ns2np5)

Ở trạng thái tự do, 2 nguyên tử halogen góp chung 1e với nhau tạo 1 liên kết cộng hóa trị không cực.

(X là kí hiệu chỉ các nguyên tố halogen)

⟶ Công thức cấu tạo: X−X

⟶ Công thức phân tử: X2

Liên kết trong phân tử X2 không bền lắm, dễ bị tách thành 2 nguyên tử X.

Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử X dễ thu thêm 1e.

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen là

A. ns2np3.

B. ns2np4.

C. ns2np5.

D. ns2np1.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử nhóm halogen là

A. 7

B. 6

C. 4

D. 8

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Những nguyên tố halogen thuộc nhóm

A. IA

B. IIIA

C. VIA

D. VIIA

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 4. Nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn có tên gọi là

A. Nhóm kim loại kiềm thổ

B. Nhóm halogen

C. Nhóm khí hiếm

D. Nhóm kim loại kiềm

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Nhận xét nào sau đây về nhóm halogen là không đúng:

A. Tác dụng với hiđro tạo khí hiđro halogenua.

B. Tác dụng với kim loại tạo muối halogenua.

C. Có đơn chất ở dạng khí X2

D. Tồn tại chủ yếu ở dạng đơn chất.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 6. Có 6 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaBr, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt
các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt các hợp chất nào sau đây?

A. quì tím, khí clo, dung dịch HNO3

B. dung dịch AgNO3, khí clo, hồ tinh bột

C. quì tím, AgNO3, dung dịch BaCl2

D. phenolphtalein, dung dịch Pb(NO3)2

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 7. Cho các phát biểu sau:

(1). Các nguyên tử halogen có cấu hình e lớp ngoài cùng là np5ns2.

(2). Tính axit HF > HCl > HBr > HI.

(3). Có thể nhận biết ion F- , Cl- , Br- , I- chỉ bằng dung dịch AgNO3.

(4). Flo luôn có số oxi hóa -1 trong mọi hợp chất

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 8. Cho các nhận định sau:

(1). AgBr là chất nhạy nhạy cảm với ánh sáng dùng tráng lên phim ảnh.

(2). Muối ăn được trộn với một lượng nhỏ KI hoặc KIO3 được gọi là muối iot.

(3).Tính khử HF > HCl > HBr > HI.

(4) Flo có độ âm điện cao nhất trong bảng tuần hoàn ( độ âm điện của Flo là 3,69)

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án C

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 7.422
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm