Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến đặc điểm chung của các đơn chất halogen. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết câu hỏi liên quan.

>> Mời các bạn tham khảo một số nội dung câu hỏi khái quát nhóm về nhóm Halogen

Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen

A. Ở điều kịên thường là chất khí.

B. Có tính oxi hoá mạnh.

C. Tác dụng mạnh với nước.

D. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Đặc điểm chung của các đơn chất là đều có tính oxi hóa mạnh.

Còn ở điều kiện thường Flo, clo là chất khí; brom là chất lỏng; iot là chất rắn.

Flo chỉ có tính oxi hóa.

Iot không tác dụng với nước.

Đáp án B

Sự biến đổi tính chất của nhóm halogen

Những tính chất vật lý của halogen

Trạng thái và màu sắc

Chuyển từ khí sang lỏng và rắn với màu sắc đậm dần như sau: Flo ở dạng khí và có màu lục nhạt, Clo trạng thái khí có màu vàng lục, Brom dạng lỏng với màu đỏ nâu và Iốt ở trạng thái rắn có màu đen tím cùng dễ thăng hoa.

Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi

Tăng dần từ flo đến iốt.

Đặc điểm tan trong nước

Ngoài flo không tan trong nước, các chất còn lại tan tương đối ít và chủ yếu tan nhiều trong một số dung môi hữu cơ.

Trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất

Clo chủ yếu ở dạng muối clorua, Flo thường ở trong khoáng vật florit và criolit, Brom chủ yếu trong muối bromua của kali, natri và magie, iốt có trong mô một số loại rong biển và tuyến giáp con người...

Tính chất hóa học của nhóm Halogen

Bởi vì lớp e ngoài cùng đã có 7e, vì thế halogen là những phi kim điển hình, nó dễ nhận thêm 1e để thể hiện tính oxi hóa mạnh.

Tính oxi hóa của nhóm halogen sẽ giảm dần khi đi từ F2 đến I2.

Trong các hợp chất thì F chỉ có mức oxi hóa -1; bên cạnh đó, các halogen khác ngoài mức oxi hóa -1 còn có mức +1; +3; +5; +7.

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen?

A. Ở điều kịên thường là chất khí

B. Tác dụng mạnh với nước

C. Vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử

D. Có tính oxi hoá mạnh

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Đặc điểm nào dưới đâ không phải là đặc điểm chung cho các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I)?

A. Lớp electron ngoài cùng đều có 7 electron.

B. Nguyên tử đều có khả năng nhận thêm 1 electron.

C. Chỉ có số oxi hóa -1 trong các hợp chất.

D. Các hợp chất với hiđro đều là hợp chất cộng hóa trị.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 3. Theo chiều từ F → Cl → Br → I, giá trị độ âm điện của các đơn chất

A. không đổi.

B. tăng dần.

C. giảm dần.

D. không có quy luật.

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 4. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố nhóm halogen tăng dần theo thứ tự sau:

A. F < Br < Cl < I.

B. F < Cl < Br < I.

C. I < Br < Cl < F.

D. I < Cl < F < Br.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Phản ứng nào sau đây sinh ra đơn chất?

A. Khí clo gặp dung dịch natri hidroxit

B. Khí clo gặp khí hidro sunfua

C. Khí clo gặp dung dịch nước vôi trong

D. Khí clo gặp dung dịch sunfuhidric

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 6. Có 4 bình mất nhãn đựng các dung dịch: HCl, HNO3, KCl, KNO3. Để phân biệt các
dung dịch trên, ta lần lượt dùng các chất nào sau đây?

A. quì tím, dung dịch AgNO3

B. phenolphtalein, dung dịch AgNO3

C. dung dịch AgNO3, dung dịch BaCl2

D. quì tím, CuO

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 7. Trong dung dịch muối NaCl có lẫn NaBr và NaI. Để loại hai muối này ra khỏi dung dịch NaCl nên tiến hành theo cách nào dưới đây?

A. cô cạn hỗn hợp rồi sục khí Cl2 đến dư vào

B. cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch HCl đặc.

C. cho hỗn hợp tác dụng với Cl2 sau đó đun nóng.

D. cho hỗn hợp tác dụng với AgNO3 sau đó đun nóng

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 8. Cho các phát biểu sau

(a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa.

(b) Axit flohiđric là axit yếu.

(c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng.

(d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

(e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F−, Cl−, Br−, I−.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 9. Cho các nhận định sau:

(1). Để phân biệt 3 dung dịch KCl, HCl, HNO3 chỉ cần quỳ tím và dung dịch AgNO3.

(2). Có thể điều chế X2 bằng phản ứng giữa HX đặc với KMnO4.

(3). Tính axit HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO.

(4). Clorua vôi, nước Gia-ven và nước clo thể hiện tính oxi hóa là do chứa ion ClO-

(5). Hỗn hợp khí Cl2 và O2 có thể tồn tại ở nhiệt độ cao.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án A

(1). Sai vì AgNO3 chỉ phân biệt được HNO3 với 2 chất còn lại

(2). Sai vì không thể dùng cách này điều chế F2 vì F2 có tính oxi hóa mạnh hơn KMnO4 nên F2 không bị đẩy ra.

(3). Đúng

(4). Đúng

(5). Đúng vì khí Cl2 không phản ứng với O2

Câu 10. Cho các phát biểu sau:

(1). Axit clohiđric vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá.

(2). Dung dịch axit clohiđric có tính axit mạnh.

(3). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric khi có mặt O2.

(4). Có thể điều chế HX bằng phản ứng giữa NaX với H2SO4 đặc.

(5) Có thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặc

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Xem đáp án
Đáp án B

(1) Sai vì Axit clohiđric chỉ có tính khử

(2). Đúng

(3). Đúng

Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O

(4). Sai vì

Hiđro halogenua có thể điều chế: HF và HCl

Không thể là HBr và HI vì khí HBr và HI sinh ra phản ứng được với H2SO4 đặc nóng

(5) Đúng

NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

Câu 11. Cho các nhận định sau:

(1).Trong các hợp chất, flo có thể có số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

(2) Trong nhóm VIIA, độ âm điện giảm dần từ flo đến iot

(3).Trong các ion halogenua, chỉ có ion Cl- mới tạo kết tủa với Ag+.

(4) Ở điều kiện thường, đơn chất halogen tồn tại ở trạng thái khí

(5) Flo có độ âm điện cao nhất trong bảng tuần hoàn ( độ âm điện của Flo là 3,69)

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án
Đáp án B

(1) Sai vì  flo chỉ có số oxi hoá: -1

(2) Đúng

(3).Sai vì có cả I- , Br-

(4) Sai

(5) Đúng

Câu 12. Có 6 dung dịch riêng biệt sau: NaCl, NaBr, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt
các dung dịch trên, ta có thể dùng lần lượt các hợp chất nào sau đây?

A. quì tím, khí clo, dung dịch HNO3

B. dung dịch AgNO3, khí clo, hồ tinh bột

C. quì tím, AgNO3, dung dịch BaCl2

D. phenolphtalein, dung dịch Pb(NO3)2

Xem đáp án
Đáp án C

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 14.221
Sắp xếp theo
    Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm