Lớp và phân lớp electron

Chuyên đề Hóa học lớp 10: Lớp và phân lớp electron được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Lớp electron

- Lớp electron gồm các electron có mức năng lượng gần bằng nhau.

- Các lớp electron xếp theo thứ tự mức năng lượng từ thấp đến cao (từ gần nhân ra ngoài):

Lớp thứ n1234567
Tên lớpKLMNOPQ

- Lớp K (n = 1) là lớp gần hạt nhân nhất và có năng lượng thấp nhất.

II. Phân lớp electron

- Mỗi lớp electron chia thành các phân lớp s, p, d, f gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

- Trong 1 lớp electron thì số phân lớp = số thứ tự lớp:

Lớp thứ1234
Tên lớpKLMN
Có phân lớp1s2s2p3s3p3d4s4p4d4f

- Phân lớp electron chứa electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hòa.

III. Số obitan nguyên tử trong một phân lớp electron

- Trong một phân lớp, các obitan có cùng mức năng lượng, khác nhau về định hướng trong không gian.

Phân lớpspdf
Có số obitan1357
Có số electron tối đa261014

- Phân lớp s: Chỉ có 1 obitan, có đối xứng cầu trong không gian.

- Phân lớp p: Có 3 obitan px, py, pz định hướng theo các trục x, y, z.

- Phân lớp d: Có 5 obtitan, định hướng khác nhau trong không gian.

- Phân lớp f: Có 7 obitan, có định hướng khác nhau trong không gian.

IV. Số obitan nguyên tử trong một lớp electron

- Số obitan trong lớp eltron thứ n là n2 obitan:

+ Lớp K có 1 obitan 1s.

+ Lớp L có 22 = 4 obitan gồm 1 obitan 2s và 3 obitan 2p.

+ Lớp M có 32 = 9 obitan gồm 1 obitan 3s, 3 obitan 3p và 5 obitan 3d.

+ Lớp L có 42 = 16 obitan gồm 1 obitan 4s, 3 obitan 4p, 5 obitan 4d và 7obitan 4f.

hóa học 10

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Lớp và phân lớp electron gồm các khái niệm về lớp, phân lớp của các electron...

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 10: Lớp và phân lớp electron. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 379
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 10 Xem thêm