HCl tác dụng với những chất nào

Trong các chất sau dãy nào gồm các chất đều tác dụng với HCl

HCl tác dụng với những chất nào được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung Hóa học 9 Bài 4: Một số axit quan trọng . Hy vọng thông qua đáp án hướng dẫn giải chi tiết kèm theo nội dung lý thuyết liên quan, sẽ giúp bạn đọc vận dụng tốt vào làm các dạng câu hỏi bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo.

Chất nào tác dụng được với HCl

A. BaCl2.

B. Al(OH)3.

C. Al(NO3)3.

D. MgCl2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi:

1. Tạo chất khí

2. Tạo kết tủa

3. Tạo chất điện li yếu

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

Đáp án B

Tính chất hóa học của axit clohiđric

1.  Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ

2. HCl tác dụng với kim loại

Tác dụng kim loại đứng trước H tạo thành muối và khí hidro

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

3. HCl tác dụng với oxit kim loại

HCl tác dụng oxit kim loại tạo thành muối và nước

6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

4. HCl tác dụng với bazơ.

HCl tác dụng bazơ dung dịch hoặc bazơ rắn tạo thành muối và nước

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

2HCl + Fe(OH)2 → FeCl2 + 2H2O

5. HCl tác dụng với muối

Axit clohidric còn có thể tác dụng với muối, tạo ra muối mới và axit mới.

Điều kiện để phản ứng xảy ra là axit tạo ra phải yếu hơn HCl, sản phẩm có kết tủa hoặc tạo ra chất khí bay lên. Phương trình phản ứng như sau:

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

AgNO3 + 2HCl → AgCl↓ + HNO3

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là

A. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3

B. NaHCO3, AgNO3, CuO

C. FeS, BaSO4, KOH

D. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Dung dịch HCl là quỳ tím chuyển sang màu

A. xanh

B. đỏ

C. hồng

D. nâu

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3. Để điều chế HCl trong phòng thí nghiệm, người ta sử dụng phương pháp:

A. Phương pháp sunfat

B. Phương pháp tổng hợp

C. Clo hóa các hợp chất hữu cơ

D. Phương pháp khác

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 4. Cho 47,4 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

A. 13,44

B. 8,40

C. 6,72

D. 16,80

Xem đáp án
Đáp án D

nKMnO4= 0,3 mol

Bảo toàn electron

2nCl2 = 5KMnO4 => nCl2 = 0,75 mol => V =16,8l

.............................................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu HCl tác dụng với những chất nào tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 22
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm