Hằng số cân bằng

Chuyên đề Hóa học lớp 10: Hằng số cân bằng được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 10 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Hằng số cân bằng hóa học

Xét phản ứng thuận nghịch trong hệ đồng thể:

aA + bB chuyên đề hóa học 10 cC + dD

Trong đó A, B, C, D là những chất khí hay những chất tan trong một dung dịch. Khi phản ứng ở trạng thái cân bằng ta có: KC = chuyên đề hóa học 10

KC là hằng số cân bằng nồng độ của phản ứng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào nồng độ các chất ban đầu.

Chú ý: Giá trị của hằng số KC phụ thuộc vào cách viết phương trình phản ứng hóa học.

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Hằng số cân bằng gồm các khái niệm, ý nghĩa thực tiễn, các yếu tổ ảnh hưởng đến cân bằng hóa học.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 10: Hằng số cân bằng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Hóa học lớp 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Tài liệu học tập lớp 10VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc.

Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Hóa học 10 Xem thêm