Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học được VnDoc biên soạn đưa ra tài liệu hữu ích đến bài học cân bằng hóa hoc, yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Mời các bạn tham khảo.

I. Cân bằng hóa học

Cân bằng hóa học là trạng thái mà cả chất phản ứng và sản phẩm đều có nồng độ không có xu hướng thay đổi theo thời gian, do đó không có sự thay đổi có thể quan sát được về tính chất của hệ thống.

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự dịch chuyển cân bằng

  • Phản ứng thu nhiệt và phản ứng tỏa nhiệt

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng lấy thêm năng lượng để tạo thành sản phẩm.  Kí hiệu ΔH > 0

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng mất bớt năng lượng. Kí hiệu ΔH < 0

  • Ảnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học

Khi tăng nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt (giảm tác động tăng nhiệt)

Khi giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều phản ứng tỏa nhiệt (giảm tác động giảm nhiệt)

Thí dụ: N2O4 ↔ 2NO2 ΔH = + 58kJ

Phản ứng thuận thu nhiệt vì ΔH= + 58kJ > 0

Phản ứng thuận tỏa nhiệt vì ΔH= + 58kJ < 0

2. Ảnh hưởng của nồng độ đến sự dịch chuyển cân bằng

Xét phản ứng: aA + bB ⇔ cC + dD

Có KC = const ở T = const

Nếu tăng [A], [B] cân bằng dịch chuyển theo chiều tăng [C], [D] (để giữ KC = const) ⇒ cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận làm giảm [A], [B].

Nếu giảm [A], [B] cân bằng dịch chuyển theo chiều giảm [C], [D] (để giữ KC = const) ⇒cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch làm tăng [A], [B].

Tương tự khi tăng nồng độ sản phẩm cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ sản phẩm (chiều nghịch) và làm tăng nồng độ chất tham gia để giữ cho KC=const, hoặc ngược lại.

  • Vậy khi hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu ta thay đổi nồng độ của một trong các chất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều chống lại sự thay đổi đó.

Ví dụ: C(r) + CO2(k) ⇔ 2CO(k) ở T = const, để giữ cho KC = const

Nếu ta tăng nồng độ chất tham gia CO2, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận làm giảm nồng độ CO2 và tạo ta thêm CO2.

Nếu ta giảm nồng độ chất tham gia CO2, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch làm tăng nồng độ CO2 và làm giảm bớt CO.

Nếu tăng nồng độ CO, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch làm giảm nồng độ CO và làm tăng thêm nồng độ CO2 và ngược lại.

3. Ảnh hưởng của áp suất 

Thí dụ: N2O4 (khí, không màu) ⇔ 2NO2 (khí, nâu đỏ)

Khí P tăng, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, hay chiều nghịch.

Khi P giảm, cân bằng chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất, hay chiều thuận.

Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng thì cân bằng bao giờ cũng chuyển dịch theo chiều tác động của việc tăng hoặc giảm áp suất đó.

4. Vai trò của chất xúc tác

Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng còn lại sau khi phản ứng kết thúc.

Thí dụ:

2KClO3\overset{xt, MnO_{2} }{\rightarrow}2KCl + 3O2

................................

VnDoc đã gửi tới bạn đọc Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, Hy vọng các bạn nắm được chắc nội dung từ đó vận dụng vào giải các dạng bài tập tương tự. Các bạn cần nắm chắc tính chất hóa học riêng của nó, từ đó quan sát để nhận biết.

Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, bài giảng hay, mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 4
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 10 - Giải Hoá 10 Xem thêm