Cấu trúc "As if" trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
CẤU TRÚC AS IF (Như thể, c như là…)
Cu trúc as if/ as though trong tiếng Anh mang nghĩa như thể.... Bài viết dưới đây tả 3 cu
trúc as if thưng gp trong ng pháp cũng như các đon hi thoi giao tiếp tiếng Anh gm:
- Cu trúc As if/ as though din t tình hung có tht
- Cu trúc As if/ as though din t tình hung không có tht thi hin ti
- Cu trúc As if/ as though din t tình hung không có tht thì quá kh hoàn thành.
Cách dùng: Cu trúc As if/ as though + real tenses dùng vi các tình huống đúng, thật quá
kh, hin ti hoặc tương lai.
Cu trúc: S + V-s/-es + as if/ as though + S +V-s/-es
Lưu ý:
- Nếu ch ng là They/ you/ we/ I thì động t gi nguyên
- Nếu ch ng là He/ she/ it thì đng t phi thêm -s/ -es.
Ví d:
He acts as if/ as though he knows the answers. (He really knows the answers)
(Anh ta th hin c như anh ta đã biết đáp án rồi vy - S thc là anh ta có biết đáp án).
CU TRÚC AS IF/AS THOUGH (Không có tht)
(AS IF/ AS THOUGH + unreal tenses)
Cách dùng: Cu trúc As if/ as though dùng vi các tình hung gi định (không đúng, không
kh năng xảy ra hin ti hoc quá kh.), cho thì của câu đi nữa -> Không dùng vi
"the present subjunctive".
Cu trúc ng pháp tiếng Anh: S + V-s/-es + as if/ as though + S +V2/-ed
Lưu ý:
Động t chính "TO BE" sau "AS IF/ AS THOUGH" s thành "WERE" đối vi tt c các ngôi.
1. Cu trúc as if/ as though + past subjunctive (gi định quá kh đơn) => tình huống gi định
hin ti.
Ví d:
He acts as though/ as if he knew the answers.
(He doesn’t know the answers, he just pretend that he knows)
(Anh ta th hin c như thể anh ta biết đáp án ri vy - Thc tế là anh ta ch biết gì st)
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2. Cu trúc as if/ as though + past perfect subjunctive (gi định quá kh hoàn thành) => tình
hung gi định quá kh:
VD1: He seemed as if he hadn't slept for days.
Anh y c như là đã không ngủ my ngày ri.
=> It seemed that he hadn't slept for days, but he (probably) had or we don't know
whether he had or not
=> Anh ấy như thể đã không ngủ my ngày rồi, nhưng anh y có th ng, hoc
chúng ta không biết là anh ấy (đã) có ngủ my ngày hay là không.
=> unreal tense: past perfect subjunctive => unreal past situation
Lưu ý: Ngoài ra cu trúc "AS IF/AS THOUGH" còn được mt đng t nguyên mu có "to" hoc
mt cm gii t theo sau.
VD: She moved her lips as if to smile.
They were shouting as though in panic.
CU TRÚC AS IF/ AS THOUGH - BÀI TP
Dch nghĩa các câu sau:
CU TRÚC AS IF/ AS THOUGH (Có tht)
It doesn't look as if the economy will improve anytime soon.
I've got so much work it looks as those I'll have to stay at home this evening.
It doesn't look as if the economy will improve anytime soon.
My sister is acting so strange. When I talk to her, it's as if she's not even listening to me.
My goodness those children are loud! It's sounds as those there's a herd of animals running
around upstairs.
Wow! Look at those dark clouds. It looks as if it's going to rain.
You look as if you've seen a ghost!
It looks as though you've not met before.
It's getting colder outside. It feels as if fall has arrived.
CU TRÚC AS IF/AS THOUGH - Gi định thì hin ti
She walks as if she were a supermodel.
He spends money as if he owned a bank.
He boarded the airplane as those he were a seasoned traveller.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
The floods were rising and it was as if it were the end of the world.
I spoke to her today and it sounded as though she was getting a cold.
The airplanes were so close together it looked as if they were going to crash!
Cu trúc AS IF/ AS THOUGH - Gi định quá kh hoàn thành
It looked as if they had had a shock.
He seemed as if he hadn't slept for days.
She felt as if all her worries had gone.
They felt as though they had been given the wrong information.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Cách dùng "As if" trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Cấu trúc As if trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn ôn luyện nhuần nhuyễn phần ngữ pháp khó nhằn trong chương trình học này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 602
Sắp xếp theo

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm